Z-182/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Katarzyna Michalak Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 06:54 Data wytworzenia: 26... Czytaj dalej → Z-182/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”

Z-181/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:”Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Katarzyna Michalak Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 06:53 Data wytworzenia: 26... Czytaj dalej → Z-181/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:”Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”

Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Adrianna Wróbel Ostatnia modyfikacja: 13 września 2022 08:31 Data wytworzenia: 12... Czytaj dalej → Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy

Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Katarzyna Ibiańska Ostatnia modyfikacja: 15 września 2022 15:08 Data wytworzenia:... Czytaj dalej → Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Adrianna Wróbel Ostatnia modyfikacja: 01 września 2022 08:47 Data wytworzenia: 02... Czytaj dalej → Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy

Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 02 września 2022 13:21 Data... Czytaj dalej → Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

Usługi geodezyjne

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Adrianna Wróbel Ostatnia modyfikacja: 12 września 2022 10:42 Data wytworzenia: 19... Czytaj dalej → Usługi geodezyjne

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: admin Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2022 13:25 Data wytworzenia: 04 lipca 2022... Czytaj dalej → Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: admin Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2022 07:39 Data wytworzenia: 04 lipca 2022... Czytaj dalej → Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy

Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: admin Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2022 12:20 Data wytworzenia: 29 czerwca 2022... Czytaj dalej → Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych

Close Search Window
Skip to content