Kontrole zewnętrzne

(czas udostępniania wyników przeprowadzonych kontroli w BIP wynosi trzy miesiące)


Termin kontroli: 21.12.2022 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Przedmiot kontroli:

  1. sprawdzenie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla zakładu stosującego urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 – 300 GHz;

  2. sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 12.01.2023 r. nr NHR.9027.217.1.2022. Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Termin kontroli: 15.12.2022 r.

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Przedmiot kontroli: 

  1. przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego;
  2. sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.

 

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole nr 18260 sygn. AZ.421.83.2022 skierowanym do Spółki dnia 4.04.2023 r. Kontrolujący wystosował wystąpienie pokontrolne z dnia 24.04.2023 r. nr 16747, w którym sformułował zalecenia w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą.

 


Termin kontroli: 9.03.2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Przedmiot kontroli: sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji Nr NHP.1177.2018 znak NHP.513.1.79.2018 z dnia 23.05.2018 r. w zakresie spełnienia w kontrolowanym obiekcie warunków o których mowa w §6 rozdziału II załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole nr NCP.10.2023.JS z dnia 9.03.2023 r. Kontrolujący potwierdził wykonanie obowiązków wynikających z decyzji.


Termin kontroli: 25.04.2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Przedmiot kontroli: sprawdzenie stanu sanitarnego ujęcia wody Czyżkówko SW4 w związku ze zgłoszeniem wystąpienia śniętych ryb w ujściu rzeki Kiczy do rzeki Brdy.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole nr NHŚ.1.2023.MM z dnia 25.04.2023 r. Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 04 maja 2023 12:45
Data wytworzenia: 27 maja 2021 11:31
Opublikowano: 27 maja 2021 11:31
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 12:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:39 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:16 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 09:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content