Kontrole zewnętrzne

(czas udostępniania wyników przeprowadzonych kontroli w BIP wynosi trzy miesiące)


Termin kontroli: 15.03.2024 r.

Organ kontrolujący: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

Przedmiot kontroli: Kontrola utrzymania obiektu budowlanego “Budynek A” ul Toruńska 103 w Bydgoszczy

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarto w protokole z dnia 15.03.2024 r. nr PINB.5143.43.2024.LL.

 

Termin kontroli: 11-15.03.2024 r.

Organ kontrolujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiot kontroli: Kontrola możliwości wykorzystania środków pochodzących z projektu nr POIS.02.03.00-000042/17 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” w następującym zakresie:

  1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o Dofinansowanie, Umowy o dofinasowanie.
  2. Kontrola dokumentacji technicznej, formalnoprawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia  w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
  3. Kontrola  osiągnięcia  wskaźników produktu i rezultatu określonych w Umowie o dofinansowanie.
  4. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020.
  5. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinasowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.
  6. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.
  7. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz  stosowania procedur  obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 -2020.
  8. Kontrola  prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodności z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 -2020.
  9. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

 

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 5.04.2024 r. Kontrolujący nie wnieśli uwag do działań Spółki w zakresie objętym kontrolą.

 

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2024 10:52
Data wytworzenia: 27 maja 2021 11:31
Opublikowano: 27 maja 2021 11:31
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
09 października 2023 07:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
09 października 2023 07:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
09 października 2023 07:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 czerwca 2023 13:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
15 marca 2023 12:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:39 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:16 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 09:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content