Kontrole zewnętrzne

(czas udostępniania wyników przeprowadzonych kontroli w BIP wynosi trzy miesiące)

Termin kontroli: 27.06.2022 r. – 16.08.2022 r.

Organ kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przedmiot kontroli: Kontrola  w zakresie:

  1. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
  2. przestrzegania przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów.
  3. gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych.
  4. przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 16.08.2022 r. nr WIOS-BYDG 240/2022.

 

Termin kontroli: 29-31.08.2022 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego ujęć wody SW1 Las Gdański, SW4 Czyżkówko oraz zbiorników retencyjnych w Fordonie

Wyniki kontroli: Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole nr NHŚ.7.2022 MM z dnia 31.08.2022 r. Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 07 października 2022 11:41
Data wytworzenia: 27 maja 2021 11:31
Opublikowano: 27 maja 2021 11:31
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:39 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 10:16 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 09:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content