Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów o podobnym charakterze, w tym wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2022 r., wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), wynosiła 118.378.615,68 zł. Ich wartość nominalna pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 114.742.341,32 zł.

Za treść odpowiada: Dział Księgowości

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2023 08:25
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:32
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:32
11 lipca 2023 06:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 lipca 2023 06:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content