Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów o podobnym charakterze, w tym wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2021 r., wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), wynosiła 149.102.397,43 zł. Ich wartość nominalna pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 145.583.809,52 zł.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2022 10:57
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:32
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:32
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content