ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805

KC-aktualne|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2023 13:18 Data... Czytaj dalej → ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805

ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”

KC-aktualne|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2023 07:48 Data... Czytaj dalej → ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”

Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2023 13:10 Data... Czytaj dalej → Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek

Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 25 października 2022 11:31 Data... Czytaj dalej → Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 17 października 2022 10:12 Data... Czytaj dalej → Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 17 października 2022 10:17 Data... Czytaj dalej → Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

“Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 18 października 2022 12:30 Data... Czytaj dalej → “Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.

Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 02 września 2022 13:21 Data... Czytaj dalej → Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

Close Search Window
Skip to content