Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 21 września 2022 13:01 Data... Czytaj dalej → Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 14 września 2022 13:03 Data... Czytaj dalej → Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy

Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 12 września 2022 09:48 Data... Czytaj dalej → Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

“Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.

KC-w toku|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 06 września 2022 13:34 Data... Czytaj dalej → “Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.

Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Magdalena Puszczykowska Ostatnia modyfikacja: 02 września 2022 13:21 Data... Czytaj dalej → Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy

Close Search Window
Skip to content