Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198) o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (106kB) 
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust 1, pkt. 1 prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA INTERESU PUBLICZNEGO.
Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103, lub przesłać na adres pocztowy:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
Odpowiedź na złożony wniosek udzielona zostanie w terminie 14 dni od daty zarejestrowania przez kancelarię MWiK.

Powyższa ustawa przewiduje również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:
·         prywatność osoby fizycznej,
·         tajemnicę przedsiębiorcy,
·         informację niejawną,
·         informację ustawowo chronioną.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 12:58
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:58
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:58
Close Search Window
Skip to content