Struktura Spółki podzielona jest na piony organizacyjne, za które odpowiedzialni są: Prezes Zarządu Spółki oraz Członkowie Zarządu:

PION OGÓLNY, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  
Inspektor Ochrony Danych,
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków,
Dział BHP,
Dział Informatyki i Telekomunikacji,
Dział Organizacyjny,
Dział Prawny,
Dział Public Relations,
Dział Realizacji Projektu,
Dział Spraw Pracowniczych,
Dział Ochrony i Bezpieczeństwa,
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Rewizji,
Dział Aplikacji Informatycznych,
Dział Inżyniera Kontraktu.

 PION EKONOMICZNY, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  Główny Księgowy:

  • Dział Finansowy,
  • Dział Księgowości,
  • Dział Księgowości Majątkowej,
  • Dział Audytu Wewnętrznego i Doskonalenia Procesów,

 Dział Controllingu,
 Biuro Obsługi Klienta,
 Dział Sprzedaży,
 Dział Windykacji,
 Pełnomocnik ds. Obligacji Przychodowych,
 Dział Administracji.

PION ROZWOJU, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:
Dział Techniczny,
Dział Spraw Terenowo-Prawnych,
Dział Zamówień,
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji,
Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Dział Głównego Geologa,
Dział Map Numerycznych,
Dział Marketingu,
Dział Technologiczny,
Dział Zaopatrzenia,
Zakład Wykonawstwa.

PION EKSPLOATACJI, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  
Dział Dyspozytorski,
Zakład Eksploatacyjny Fordon,
Zakład Oczyszczania Ścieków,
Zakład Produkcji Wody,
Zakład Sieci Kanalizacyjnej,
Zakład Sieci Wodociągowej,
Dział Energomechaniczny,
Zakład Transportu,
Zakład Sieci Kanalizacji Deszczowej.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 04 stycznia 2023 09:54
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:52
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:52
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content