Struktura Spółki podzielona jest na piony organizacyjne, za które odpowiedzialni są: Prezes Zarządu Spółki oraz Członkowie Zarządu:

PION OGÓLNY, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  
Inspektor Ochrony Danych,
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków,
Dział BHP,
Dział Informatyki i Telekomunikacji,
Dział Organizacyjny,
Dział Prawny,
Dział Public Relations,
Dział Realizacji Projektu,
Dział Spraw Pracowniczych,
Dział Ochrony i Bezpieczeństwa,
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Rewizji,
Dział Aplikacji Informatycznych,
Dział Inżyniera Kontraktu.

 

 PION EKONOMICZNY, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  Główny Księgowy:

  • Dział Finansowy,
  • Dział Księgowości,
  • Dział Audytu Wewnętrznego i Doskonalenia Procesów,

Dział Controllingu,

Biuro Obsługi Klienta,

Dział Sprzedaży,

Dział Windykacji,

Pełnomocnik ds. Obligacji Przychodowych,

Dział Administracji.

 

 

PION ROZWOJU, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:
Dział Techniczny,
Dział Spraw Terenowo-Prawnych,
Dział Zamówień,
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji,
Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Dział Głównego Geologa,
Dział Marketingu,
Dział Technologiczny,
Dział Zaopatrzenia,
Zakład Wykonawstwa.

PION EKSPLOATACJI, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  
Dział Dyspozytorski,
Zakład Eksploatacyjny Fordon,
Zakład Oczyszczania Ścieków,
Zakład Produkcji Wody,
Zakład Sieci Kanalizacyjnej,
Zakład Sieci Wodociągowej,                                                                                                                                                          Dział Energomechaniczny,
Zakład Transportu,
Zakład Sieci Kanalizacji Deszczowej.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 06 lipca 2023 12:36
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:52
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:52
06 lipca 2023 10:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content