Struktura Spółki podzielona jest na piony organizacyjne, za które odpowiedzialni są: Prezes Zarządu Spółki oraz Członkowie Zarządu:


 PION OGÓLNY, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  Inspektor Ochrony Danych,Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków,Dział BHP,
Dział Informatyki i Telekomunikacji,
Dział Organizacyjny,
Dział Prawny,
Dział Public Relations,
Dział Realizacji Projektu,
Dział Spraw Pracowniczych,
Dział Ochrony i Bezpieczeństwa,
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Rewizji,
Dział Aplikacji Informatycznych,
Dział Inżyniera Kontraktu.


 PION EKONOMICZNY, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  Główny Księgowy:
 -Dział Finansowy,
 -Dział Księgowości,
 -Dział Księgowości Majątkowej, -Dział Audytu Wewnętrznego i Doskonalenia Procesów,
 Dział Controllingu,
 Biuro Obsługi Klienta,
 Dział Sprzedaży,
 Dział Windykacji,
 Zakład Wodomierzy,
 Pełnomocnik ds. Obligacji Przychodowych, Dział Administracji.

PION ROZWOJU, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:Dział Techniczny,
Dział Spraw Terenowo-Prawnych,
Dział Zamówień,
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji,
Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Dział Głównego Geologa,
Dział Map Numerycznych,Dział Marketingu,Dział Technologiczny,Dział Zaopatrzenia,Zakład Wykonawstwa.

PION EKSPLOATACJI, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  

Dział Dyspozytorski,
Zakład Eksploatacyjny Fordon,
Zakład Oczyszczania Ścieków,
Zakład Produkcji Wody,
Zakład Sieci Kanalizacyjnej,
Zakład Sieci Wodociągowej,
Dział Energomechaniczny,
Zakład Transportu.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 12:52
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:52
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:52
Close Search Window
Skip to content