Struktura Spółki podzielona jest na piony organizacyjne, za
które odpowiedzialni są: Prezes Zarządu Spółki oraz Członkowie Zarządu:

PION OGÓLNY,
podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki
organizacyjne:
Inspektor Ochrony Danych,
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków,
Dział BHP,
Dział Informatyki i Telekomunikacji,
Dział Organizacyjny,
Dział Prawny,
Dział Public Relations,
Dział Realizacji Projektu,
Dział Spraw Pracowniczych,
Dział Ochrony i Bezpieczeństwa,
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Rewizji,
Dział Aplikacji Informatycznych,
Dział Inżyniera Kontraktu,
Dział Doskonalenia Procesów i Koordynacji Strategii.

PION EKONOMICZNY, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:

Główny Księgowy:
– Dział Finansowy,
– Dział Księgowości,
Dział Controllingu,
Biuro Obsługi Klienta,
Dział Sprzedaży,
Dział Windykacji,
Dział Administracji.

PION ROZWOJU, podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki
organizacyjne:
Dział Techniczny,
Dział Spraw Terenowo-Prawnych,
Dział Zamówień,
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji,
Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Dział Głównego Geologa,
Dział Technologiczny,
Dział Zaopatrzenia,
Zakład Wykonawstwa.

PION EKSPLOATACJI,
podległy bezpośrednio członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki
organizacyjne:
Dział Dyspozytorski,
Zakład Eksploatacyjny Fordon,
Zakład Oczyszczania Ścieków,
Zakład Produkcji Wody,
Zakład Sieci Kanalizacyjnej,
Zakład Sieci Wodociągowej,
Dział Energomechaniczny,
Zakład Transportu,
Zakład Sieci Kanalizacji Deszczowej.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2024 10:10
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:52
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:52
02 kwietnia 2024 08:10 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 08:10 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 08:10 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 08:10 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:35 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:35 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:35 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 lutego 2024 10:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lipca 2023 10:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lutego 2023 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content