Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

 

w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

ul. T. Bora – Komorowskiego 72

MISTRZ

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

 

w Dziele Audytu Wewnętrznego i Doskonalenia Procesów

ul. Toruńska 103

SPECJALISTA

 

w Dziale Dyspozytorskim

ul. Toruńska 103

AUTOMATYK

 

w Zakładzie Produkcji Wody

ul. Koronowska 96

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU 

 

w Zakładach Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Dziale Dyspozytorskim

ulica Toruńska 103

MONTER WOD-KAN

MISTRZ W ZAKŁADZIE SIECI KANALIZACYJNEJ

 

w Dziale Marketingu

ul. Toruńska 103

SPECJALISTA

 

w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji

ulica Toruńska 103

ASYSTENT ds. modelowania hydraulicznego sieci wod – kan

SPECJALISTA ds. modelowania hydraulicznego sieci wod-kan

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  rekrutacja@mwik.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 – 14.50

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl  tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.

Za treść odpowiada: Dział Spraw Pracowniczych

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 04 grudnia 2023 07:47
Data wytworzenia: 07 czerwca 2021 10:09
Opublikowano: 07 czerwca 2021 10:09
04 grudnia 2023 06:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 grudnia 2023 06:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 grudnia 2023 06:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 grudnia 2023 06:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 grudnia 2023 06:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
29 listopada 2023 06:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 listopada 2023 10:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 listopada 2023 10:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 października 2023 04:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 października 2023 06:32 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 października 2023 06:32 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 października 2023 06:32 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 października 2023 11:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 października 2023 11:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:01 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 08:00 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 września 2023 07:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 września 2023 12:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 września 2023 12:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 września 2023 08:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 września 2023 08:51 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 września 2023 11:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
30 sierpnia 2023 10:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 sierpnia 2023 11:20 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 sierpnia 2023 11:20 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
02 sierpnia 2023 11:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
02 sierpnia 2023 11:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
02 sierpnia 2023 11:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
01 sierpnia 2023 09:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 07:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 07:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 07:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 07:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 06:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 06:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lipca 2023 04:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 lipca 2023 06:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 lipca 2023 06:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 lipca 2023 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 czerwca 2023 06:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 czerwca 2023 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 maja 2023 11:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 maja 2023 11:17 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 maja 2023 11:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 maja 2023 11:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 maja 2023 11:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
09 maja 2023 10:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 kwietnia 2023 06:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 kwietnia 2023 06:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 kwietnia 2023 06:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
30 marca 2023 05:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
30 marca 2023 05:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 lutego 2023 13:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 stycznia 2023 12:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 stycznia 2023 06:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 stycznia 2023 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 13:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 12:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 12:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 12:49 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 stycznia 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 października 2022 12:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 września 2022 11:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 września 2022 05:42 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 września 2022 05:34 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 września 2022 05:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
30 sierpnia 2022 11:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 06:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 sierpnia 2022 12:46 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content