Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego

KC-aktualne|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2023 14:14 Data wytworzenia: 20... Czytaj dalej → Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego

Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2023 14:08 Data wytworzenia: 11... Czytaj dalej → Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych

Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2023 09:50 Data wytworzenia: 28... Czytaj dalej → Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego

Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2023 16:26 Data wytworzenia: 28... Czytaj dalej → Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych

ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2023 16:23 Data wytworzenia: 28... Czytaj dalej → ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów

ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2023 16:20 Data wytworzenia: 13... Czytaj dalej → ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji

Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy – działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044″

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 24 października 2022 09:48 Data... Czytaj dalej → Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy – działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044″

Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2023 16:13 Data wytworzenia: 08... Czytaj dalej → Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006

Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 24 października 2022 09:43 Data... Czytaj dalej → Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów

ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy – część 6A i 6B

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 24 października 2022 09:25 Data... Czytaj dalej → ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy – część 6A i 6B

Close Search Window
Skip to content