Z-068/D/RZ/2024 Dostawa zaworów

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2024 13:34 Data wytworzenia: 16... Czytaj dalej → Z-068/D/RZ/2024 Dostawa zaworów

Z-075/D/RZ/2024 Dostawa rur i kształtek żeliwnych

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2024 14:51 Data wytworzenia: 12... Czytaj dalej → Z-075/D/RZ/2024 Dostawa rur i kształtek żeliwnych

Z-062/U/RZ/2024 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu ochrony obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2024 07:04 Data wytworzenia: 26... Czytaj dalej → Z-062/U/RZ/2024 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu ochrony obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON

Z-065/D/RZ/2024 Dostawa chloru ciekłego

KC-unieważnone|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2024 11:55 Data wytworzenia: 19... Czytaj dalej → Z-065/D/RZ/2024 Dostawa chloru ciekłego

Z-055/D/RZ/2024 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2024 14:56 Data wytworzenia: 13... Czytaj dalej → Z-055/D/RZ/2024 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego

Z-052/D/RZ/2024 Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw

KC-w toku|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2024 14:18 Data wytworzenia: 06... Czytaj dalej → Z-052/D/RZ/2024 Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw

Z-032/D/RZ/2024 Dostawa kruszywa drogowego

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2024 10:19 Data wytworzenia: 12... Czytaj dalej → Z-032/D/RZ/2024 Dostawa kruszywa drogowego

Z-031/D/RZ/2024 Dostawa opasek naprawczych

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2024 10:27 Data wytworzenia: 07... Czytaj dalej → Z-031/D/RZ/2024 Dostawa opasek naprawczych

Z-007/D/RZ/2024 Dostawa chloru ciekłego

KC-unieważnone|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2024 13:52 Data wytworzenia: 29... Czytaj dalej → Z-007/D/RZ/2024 Dostawa chloru ciekłego

Z-008/D/RZ/2024 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Małgorzata Budysz Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2024 10:18 Data wytworzenia: 24... Czytaj dalej → Z-008/D/RZ/2024 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych

Close Search Window
Skip to content