Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051276.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września  2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1526 z późn. zm.). 

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Postanowieniem  z dnia 29.11.2022 r. (sygn. sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/012084/22/329) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 366 101 500,00 złotych i dzieli się na 732 203 równe i niepodzielne udziały po 500,00 złotych każdy.

Za treść odpowiada: Dział Organizacyjny

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2023 09:04
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 12:36
Opublikowano: 23 lutego 2022 12:36
25 stycznia 2023 08:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
01 grudnia 2022 08:29 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Sicienko_zezwolenie.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Osielsko_zezwolenie.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Biale_Blota_zezwolenie.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Zezwolenie-Prezydenta-Bydgoszczy-na-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sci_.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content