KC-roztrzygnięte|

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o., ul. Toruńska 103, 85 – 817 Bydgoszcz

Nr sprawy: ZR-070/U/RZ/2023

Wartość:

Termin składania: 15.12.2023 r., godz. 11:00

Tryb: przetarg nieograniczony

Zamówienie na: usługę

Wynik postępowania: W Części 1,2,3 – Postępowanie rozstrzygnięte – zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty. W Części 4,5 – Postępowanie zostało unieważnine

Uzasadnienie: Dla Części 1,2,3 Umowa Nr ZP-RZ/0211/2023 z dnia 22.12.2023 r., została zawarta z Wykonawcą – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00 – 843 Warszawa, dla Części 1 kwota brutto – 937.566,98 zł, dla Części 2 kwota brutto – 34.073,00 zł, dla Części 3 kwota brutto – 159.993,67 zł. Dla Części 4,5 – postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniuZałączniki:

Za treść odpowiada: Adrianna Wróbel

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2023 12:03
Data wytworzenia: 27 listopada 2023 12:03
Opublikowano: 27 listopada 2023 12:03
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
Close Search Window
Skip to content