Rejestr zmian

20 Wrz 2019 13:35 - (Elżbieta Jażdżyk) Dodanie dokumentu: Renowacja chemiczna studni 1Qb i 9Qb na ujęciu „Las Gdański” w Bydgoszczy”
20 Wrz 2019 12:23 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Rozbiórka obiektów na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra.
19 Wrz 2019 09:03 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: Naprawy punktowe kanalizacji
19 Wrz 2019 08:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: Remont obiektów na terenie SW - 1 w Bydgoszczy