Opłata za odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych 2020 – 2023

UCHWAŁA NR XVIII/418/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/418/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych ustala się następujące ceny na lata 2020-2022: 

  •  4,04 zł/mnetto (4,36 zł/mbrutto) w roku 2020,
  •  4,44 zł/mnetto (4,80 zł/mbrutto) w roku 2021,
  •  4,88 zł/mnetto (5,27 zł/mbrutto) w roku 2022.
  •  5.07 zł/m3 netto (5,48 zł/mbrutto) w roku 2023.

 Na podstawie powyższych cen naliczana jest opłata za odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej, w tym z dachów. Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Odbiorcami usługi, są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości budynkowych i lokali.

Na podstawie danych IMiGW w 2023 roku do rozliczeń przyjęto średnioroczną ilość opadów na poziomie 0,5363 m3/m2

 

 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Za treść odpowiada: Dział Controllingu

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 06 lutego 2024 13:38
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 13:02
Opublikowano: 23 lutego 2022 13:02
06 lutego 2024 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2024 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 lutego 2024 12:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 stycznia 2023 11:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
10 listopada 2022 09:14 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [2019_6682_cena_deszczowki_EC_ES_EO_NSP.pdf] do dokumentu
10 listopada 2022 09:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content