Rejestr zmian

20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.
20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Dodanie załącznika [Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ_2.zip] do dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.
20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Dodanie załącznika [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf] do dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.
20 Kwi 2018 14:34 - (Marcin Rutkowski) Zmiana danych dokumentu: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.