Osoba ubiegająca się o przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacyjnej deszczowej, na własny koszt buduje przyłącze.

Zadanie powyższe można zlecić Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy (MWiK), które w ramach kompleksowej usługi Projektujemy i budujemy, przeprowadzają prace projektowe i budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi formalnościami.

Całą drogę można również przejść indywidualnie. W tym celu należy:

  • Złożyć w MWiK wniosek o wydanie warunków. Warunki wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
  • Zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłącza.
  • Złożyć w MWiK wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej, dołączając 2 egzemplarze projektu, z czego 1 oprawiony w papierową teczkę
  • Po uzgodnieniu projektu zlecić prace budowlane wybranemu wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
  • W przypadku realizacji prac w pasie drogi publicznej uzyskać zgodę ZDMiKP.
  • Zgłosić MWiK zakończenie prac budowlanych, składając druk zlecenia odbioru.

Prace kończy złożenie w MWiK wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz w przypadku przyłącza wodociągowego również wniosku o zamontowanie wodomierza głównego.

Poniżej załączamy wykaz odpłatnych czynności realizowanych przez MWiK.

Odpłatne usługi techniczne MWiK Cena netto Cena bruttoVAT 8%
Wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego 90,80 zł/szt. 98,06 zł/szt.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 90,80 zł/szt. 98,06 zł/szt.
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 90,80 zł/szt. 98,06 zł/szt.
Odbiór przyłącza kanalizacyjnego deszczowego 133,41 zł/szt. 144,08 zł/szt.

Wymagane wnioski można:

–  złożyć w Biurze Obsługi Klienta, ul. Toruńska 103 w dni powszednie: 6:50 – 14:50 (wt. 6:50- 18:00), bok@mwik.bydgoszcz.pl. W mailu prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu oraz danych kontaktowych.

–  przesłać na adres Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85 – 817 Bydgoszcz

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2024 10:49
Data wytworzenia: 24 marca 2022 11:23
Opublikowano: 24 marca 2022 11:23
16 kwietnia 2024 08:49 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:49 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:49 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:49 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
16 kwietnia 2024 08:48 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 07:01 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 07:01 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 07:01 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 06:53 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 06:53 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
11 kwietnia 2024 06:53 - (Maciej Nowak) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 07:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] z dokumentu
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] do dokumentu
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego.pdf] z dokumentu
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego-RT.pdf] do dokumentu
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-przylacza-kanalizacyjnego-deszczowego.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-wodociagowego.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-kanalizacyjnego-sanitarnego.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Warunki-techniczne-woda-i-kanal-.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-kanalizacja-deszczowa.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-uzgodnienie-dokumentacji-projektowej.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego.pdf] do dokumentu
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content