Twoje zadania na stanowisku:

 • Koordynowanie bieżącej pracy zespołu księgowego
 • Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki, zapisów księgowych, odpowiedzialność za proces zamknięcia ksiąg
 • Kontrola dokumentów księgowych i nadzór nad ich obiegiem
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz okresowych analiz finansowych
 • Raportowanie i współpraca z instytucjami zewnętrznymi  US, ZUS, GUS, banki etc.
 • Comiesięczne raportowanie do udziałowca większościowego zestawień o sytuacji finansowej Spółki (informacja zarządcza)
 • Nadzór nad corocznym budżetowaniem oraz kreowanie stawek na poszczególne usługi
 • Kontrola prawidłowości transakcji handlowych i finansowych w organizacji
 • Inicjowanie działań na rzecz pozyskania kredytów lub pożyczek inwestycyjnych i obrotowych
 • Udział w rozwoju działu Księgowości, systemu finansowo- księgowego oraz automatyzacji procesów i procedur księgowych, modyfikacji ZPK na potrzeby Spółki
 • Wdrażanie optymalizacji w organizacji oraz zmian wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych i prawnych
 • Współpraca z działami Spółki, działem Controllingu i Księgowości – większościowego udziałowca, doradcami podatkowymi, prawnikami, biegłym rewidentem w obszarze rozwiązań podatkowych i księgowych oraz w zakresie prowadzonych audytów i kontroli.

Do realizacji zadań na tym stanowisku niezbędne są:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, rachunkowo-finansowym
 • 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość regulacji w zakresie księgowości i prawa podatkowego
 • Znajomość systemów księgowych Veritum XL oraz MS Office (zwłaszcza Excel)
 • Zdolność analitycznego myślenia, controlling
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętności interpersonalne i  delegowania zadań
 • Znajomość branży wodno- kanalizacyjnej będzie dodatkowym atutem

Co zapewniamy

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oferty należy składać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o. o

ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Pracowniczych”

lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@mwik.bydgoszcz.pl

Informację wytworzył: Alicja Stróż
Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2022 08:19
Data wytworzenia: 25 sierpnia 2022 08:16
Opublikowano: 25 sierpnia 2022 08:16
25 sierpnia 2022 06:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 06:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 sierpnia 2022 06:16 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu
Close Search Window
Skip to content