KC-unieważnone|

Z-099/Rb/RZ/2023 – “Budowa instalacji klimatyzacji w budynku magazynowym “E” Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o., ul. Toruńska 103, 85 – 817 Bydgoszcz

Nr sprawy: Z-099/Rb/RZ/2023

Wartość:

Termin składania: 30.11.2023 godz. 10:00

Tryb: przetarg nieograniczony

Zamówienie na: roboty budowlane

Wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 15.03.2024 r.

Uzasadnienie: Prawne uzasadnienie unieważnienia: pkt. 9.10.3 SIWZ, Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.Załączniki:

Za treść odpowiada: Adrianna Wróbel

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2024 09:51
Data wytworzenia: 14 listopada 2023 09:02
Opublikowano: 14 listopada 2023 09:02
19 marca 2024 08:51 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu
19 marca 2024 08:51 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu
17 stycznia 2024 09:58 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie załącznika [] z dokumentu
17 stycznia 2024 09:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu
17 stycznia 2024 09:58 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
15 stycznia 2024 12:11 - (admin) Dodanie załącznika [] do dokumentu
Close Search Window
Skip to content