Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
  1. Ustalenie liczby pracowników Spółki oraz systemów wynagradzania pracowników Spółki.
  2. Opracowywanie i realizowanie programu rozwoju Spółki.
  3. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
  4. Opracowywanie regulaminów funduszy specjalnych. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2022 10:16
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:16
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:16
Close Search Window
Skip to content