Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:

  1. ustalenie liczby pracowników Spółki oraz systemów wynagradzania pracowników Spółki,
  2. opracowywanie i realizowanie programu rozwoju Spółki,
  3. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  4. opracowywanie regulaminów funduszy specjalnych.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2024 12:49
Data wytworzenia: 23 lutego 2022 10:16
Opublikowano: 23 lutego 2022 10:16
02 kwietnia 2024 10:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 kwietnia 2024 10:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content