Do miejskiej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są ścieki komunalne i gospodarcze. Oczyszczanie odprowadzonych ścieków odbywa się w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych: „Fordon” oraz „Kapuściska”.  Ścieki z oczyszczalni, wylotów kolektorów i z zakładów badane są przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników nie przekracza ładunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2022 15:39
Data wytworzenia: 30 marca 2022 15:39
Opublikowano: 30 marca 2022 15:39
Close Search Window
Skip to content