Umowa jest zawierana z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku  budynku wielolokalowego, po spełnieniu warunków określonych art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych. Umowę przygotowuje nasze Biuro Obsługi Klienta, na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów:


Dla klientów indywidualnych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy,
 • dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości tj. odpis aktu notarialny, numer księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna ( wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy)
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy usług.

Dla podmiotów gospodarczych:

 • pisemnego wniosku o zawarcie umowy,
 • dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości tj. odpis aktu notarialny, numer księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna ( wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy)
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru,
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy usług.

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, konieczne jest przedłożenie MWiK protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisanego przez dwie strony, tj. przepisującego i osobę, na którą umowa jest przepisywana.

Wymagane dokumenty można:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Leroy Merlin)
  • poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50
  • wtorek: 6.50 – 18.00
 • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz

 • wysłać na adres mailowybok@mwik.bydgoszcz.pl, w którym oprócz aktualnego
  nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta
tel. 52 58 60 600.

Po wpłynięciu dokumentów do Spółki przygotujemy dwa egzemplarze umowy, które prześlemy do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na nasz adres. Po podpisaniu przez członków zarządu, jeden egzemplarz odeślemy Państwu pocztą.

W przypadku kiedy sprzedacie Państwo nieruchomość, dotychczasowa umowa ulega wygaśnięciu. O tym fakcie  należy poinformować MWiK, składając druk zawiadomienia. Umowę możecie Państwo również rozwiązać, jeżeli nadal jesteście właścicielem nieruchomości, ale jej nie zamieszkujecie i nie odnotowuje się zużycia wody. Wówczas należy złożyć w MWiK wniosek o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie umownym lub za porozumieniem stron.

W Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa, chroniąca dane osobowe przed ich wykorzystaniem do celów nieuzgodnionych.

Za treść odpowiada: BOK

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2023 11:29
Data wytworzenia: 24 marca 2022 11:13
Opublikowano: 24 marca 2022 11:13
23 sierpnia 2023 09:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
23 sierpnia 2023 09:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
23 sierpnia 2023 09:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
23 sierpnia 2023 09:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 stycznia 2023 07:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 stycznia 2023 07:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 stycznia 2023 07:46 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zawiadomienie-o-utracie-tytulu-prawnego-do-nieruchomosci-lokalu-12.2022.pdf] do dokumentu
27 stycznia 2023 07:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 stycznia 2023 06:03 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-1.pdf] z dokumentu
27 stycznia 2023 06:03 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 07:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-1.pdf] do dokumentu
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Oswiadczenie-w-zakresie-zapotrzebowania-wody-w-odniesieniu-do-ilosci-i-rodz_.pdf] do dokumentu
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-rozwiazanie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-.pdf] do dokumentu
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy.pdf] do dokumentu
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content