W przypadku wątpliwości co do wykonania przez MWiK obowiązków umownych, w szczególności:

 • nienależytego wykonania usługi,
 • prac prowadzonych na sieciach wod-kan,
 • jakości wody,
 • nieprawidłowych rozliczeń,
 • błędnie wystawionej faktury lub noty odsetkowej.

mają Państwo możliwość złożenia reklamacji

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w formie pisemnej. Rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług, inne akty prawne). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do MWiK. Przy sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.

Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Reklamację można:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Leroy Merlin)
  • poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50
  • wtorek: 6.50 – 18.00
 • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85- 817 Bydgoszcz

 • wysłać na adres bok@mwik.bydgoszcz.pl, w którym oprócz aktualnego nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres.

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura Obsługi Klienta tel. 52 58 60 600.

Skargi dotyczą niezadowalającej jakości obsługi przez nasze służby i mogą być:

 • złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Leroy Merlin)
  • poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50
  • wtorek: 6.50 – 18.00
 • przesłane na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85- 817 Bydgoszcz

Za treść odpowiada: BOK

Informację wytworzył: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2023 07:08
Data wytworzenia: 24 marca 2022 11:51
Opublikowano: 24 marca 2022 11:51
27 stycznia 2023 06:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 stycznia 2023 06:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 stycznia 2023 08:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 sierpnia 2022 12:25 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content