22 września 2023 11:34 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ-22.09.2023.pdf] do dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
22 września 2023 11:34 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
22 września 2023 11:34 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
20 września 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_Modyf.pdf] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
20 września 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_Modyf.pdf] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
20 września 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
20 września 2023 06:18 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
20 września 2023 06:01 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
19 września 2023 12:07 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj.zip] do dokumentu ZR-066/Rb/RZ/2023 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witebskiej w Bydgoszczy
19 września 2023 12:07 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-066-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-066/Rb/RZ/2023 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witebskiej w Bydgoszczy
19 września 2023 12:07 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-066-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-066/Rb/RZ/2023 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witebskiej w Bydgoszczy
19 września 2023 12:07 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-066/Rb/RZ/2023 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Witebskiej w Bydgoszczy
18 września 2023 12:21 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
18 września 2023 10:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu ZR-058/D/RZ/2023 Dostawa mineralizatora mikrofalowego
18 września 2023 10:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR-058/D/RZ/2023 Dostawa mineralizatora mikrofalowego
18 września 2023 10:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-058/D/RZ/2023 Dostawa mineralizatora mikrofalowego
15 września 2023 10:04 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Modyf_termin.pdf] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
15 września 2023 10:04 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie_zmiana.pdf] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
15 września 2023 10:04 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
14 września 2023 10:57 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
14 września 2023 10:57 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
14 września 2023 10:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-056-Lukasz.7z] do dokumentu ZR-065/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
14 września 2023 10:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-065-SWZ.zip] do dokumentu ZR-065/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
14 września 2023 10:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-065-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-065/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
14 września 2023 10:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-065/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
14 września 2023 07:52 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
13 września 2023 12:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
13 września 2023 12:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
13 września 2023 08:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
13 września 2023 08:51 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
13 września 2023 06:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Informacja-z-otwarcia-pfert.pdf] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
13 września 2023 06:00 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
12 września 2023 11:03 - () Usunięcie dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
12 września 2023 11:02 - () Usunięcie dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
12 września 2023 06:19 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
12 września 2023 06:19 - (Sara Markowska) Zmiana danych dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
11 września 2023 11:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
11 września 2023 10:35 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-SIWZ-1.pdf] do dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
11 września 2023 10:35 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
11 września 2023 07:01 - (Sara Markowska) Zmiana danych dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
11 września 2023 06:54 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
11 września 2023 06:54 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
11 września 2023 06:54 - (Sara Markowska) Dodanie dokumentu ZR-050/U/RZ/2023 – Remont suszarki osadu ITPO
11 września 2023 06:42 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-059-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
11 września 2023 06:42 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
08 września 2023 06:59 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
08 września 2023 06:59 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
08 września 2023 06:59 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-158/U/RZ/2023 Remont układów pomiarowych fizyko-chemicznych w części osadowej na Oczyszczalni Ścieków FORDON
08 września 2023 06:53 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
08 września 2023 06:52 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
08 września 2023 06:40 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
07 września 2023 12:23 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
07 września 2023 11:55 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-056/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 04kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
07 września 2023 11:49 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
07 września 2023 11:49 - (Sara Markowska) Zmiana danych dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
07 września 2023 06:18 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-3.pdf] do dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
07 września 2023 06:18 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
07 września 2023 06:00 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 września 2023 05:58 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
06 września 2023 11:30 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
06 września 2023 11:30 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
06 września 2023 11:24 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
06 września 2023 11:24 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
05 września 2023 11:03 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
05 września 2023 11:02 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
04 września 2023 12:42 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Dokumentacja-5.7z] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Dokumentacja-4.7z] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Dokumentacja-3.7z] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Dokumentacja-2.7z] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Dokumentacja-1.7z] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-061-SWZ.zip] do dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 12:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-061/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic na terenie Bydgoszczy"
04 września 2023 11:34 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
04 września 2023 10:46 - () Usunięcie dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
04 września 2023 05:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-052-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
04 września 2023 05:47 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
01 września 2023 10:47 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-i-modyfikacja-SWZ-31.08.2023-kompletne.zip] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
01 września 2023 10:47 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
01 września 2023 05:39 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-055-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
01 września 2023 05:39 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
31 sierpnia 2023 12:42 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-i-modyfikacja-SWZ-31.08.2023.zip] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
31 sierpnia 2023 12:42 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
31 sierpnia 2023 10:44 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [Jaskolcza.7z] do dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
31 sierpnia 2023 10:44 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [SIWZ-5.7z] do dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
31 sierpnia 2023 10:44 - (Sara Markowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf] do dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
31 sierpnia 2023 10:44 - (Sara Markowska) Dodanie dokumentu ZR-057/Rb/RZ/2023 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy
30 sierpnia 2023 12:17 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ-30.08.2023.zip] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
30 sierpnia 2023 12:17 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-1.pdf] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
30 sierpnia 2023 12:17 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
30 sierpnia 2023 11:08 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-059-Dok_cz2.7z] do dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
30 sierpnia 2023 11:08 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-059-Dok_cz1.7z] do dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
30 sierpnia 2023 11:08 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-059-SWZ.zip] do dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
30 sierpnia 2023 11:08 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-059-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
30 sierpnia 2023 11:08 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-059/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy"
30 sierpnia 2023 10:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
29 sierpnia 2023 12:49 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ-29.08.2023.pdf] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
29 sierpnia 2023 12:49 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
29 sierpnia 2023 12:49 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
29 sierpnia 2023 12:30 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-Z_083_D_RZ_2023.pdf] do dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
29 sierpnia 2023 12:30 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
29 sierpnia 2023 09:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentcja-PODCIEN.7z] do dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
29 sierpnia 2023 09:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-4.7z] do dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
29 sierpnia 2023 09:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
29 sierpnia 2023 09:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-049/Rb/RZ/2023 "Rozbudowa istniejącego budynku socjalno -technicznego z portiernią na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora  Komorowskiego w Bydgoszczy”
29 sierpnia 2023 09:04 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
29 sierpnia 2023 09:04 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
28 sierpnia 2023 10:48 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
28 sierpnia 2023 10:41 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienie-tresci-SIWZ-28.08.2023.pdf] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
28 sierpnia 2023 10:41 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
28 sierpnia 2023 08:52 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
28 sierpnia 2023 08:52 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
28 sierpnia 2023 08:50 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
28 sierpnia 2023 08:50 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
25 sierpnia 2023 09:58 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
25 sierpnia 2023 09:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
25 sierpnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-052-Modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
25 sierpnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
25 sierpnia 2023 05:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-056-Dokumentacja.7z] do dokumentu ZR-056/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 04kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
25 sierpnia 2023 05:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-056-SWZ.zip] do dokumentu ZR-056/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 04kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
25 sierpnia 2023 05:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-056-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-056/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 04kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
25 sierpnia 2023 05:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-056/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 04kV zasilająco sterujących przepustnic na terenie Bydgoszczy"
23 sierpnia 2023 09:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
23 sierpnia 2023 09:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
23 sierpnia 2023 09:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
23 sierpnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-121-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
23 sierpnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
23 sierpnia 2023 06:04 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
23 sierpnia 2023 06:04 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
22 sierpnia 2023 11:33 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ_3.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
22 sierpnia 2023 11:33 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
22 sierpnia 2023 11:28 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_SIWZ.7z] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
22 sierpnia 2023 11:28 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
21 sierpnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-Glowackiego-cz-2.7z] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
21 sierpnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Glowackiego-Kolobrzeska-cz-1.7z] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
21 sierpnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-3.7z] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
21 sierpnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
21 sierpnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-035/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ulicy B. Głowackiego 55 i 57 w Bydgoszczy
21 sierpnia 2023 10:59 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
18 sierpnia 2023 12:04 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Sulkowskiego-Kamienna.7z] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
18 sierpnia 2023 12:04 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
18 sierpnia 2023 12:04 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
18 sierpnia 2023 12:04 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-045/Rb/RZ/2023 Kanał deszczowy spinający projektowany kolektor deszczowy o śr. 1,6 m z istniejącym kanałem deszczowym o śr. 1,0 m ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy
18 sierpnia 2023 11:48 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
18 sierpnia 2023 09:37 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 09:33 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
18 sierpnia 2023 09:22 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj.zip] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
18 sierpnia 2023 09:22 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-052-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
18 sierpnia 2023 09:22 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-052-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
18 sierpnia 2023 09:22 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2023 Remont drenażu wykonanego z płyt betonowych z dyszami w filtrze nr 2 w budynku filtrów II-go stopnia na SUW "Czyżkówko"
18 sierpnia 2023 09:09 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
18 sierpnia 2023 09:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 08:58 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR055-Dokumentacja.7z] do dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 08:58 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-055-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 08:58 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-055-SWZ.zip] do dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 08:58 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-055/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV złącz zasilająco sterujących sond pomiaru poziomu i sond pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepustnicy na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 08:24 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
18 sierpnia 2023 07:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyf-SIWZ-2.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
18 sierpnia 2023 07:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
18 sierpnia 2023 07:52 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
18 sierpnia 2023 07:42 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
18 sierpnia 2023 07:42 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
18 sierpnia 2023 07:42 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
17 sierpnia 2023 08:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
17 sierpnia 2023 08:55 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
17 sierpnia 2023 08:51 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
17 sierpnia 2023 08:51 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyj-modyf-1.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
17 sierpnia 2023 08:51 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
16 sierpnia 2023 11:44 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-083_SIWZ_wraz_z_zal.zip] do dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
16 sierpnia 2023 11:44 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_Z_083_D_RZ_2023.pdf] do dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
16 sierpnia 2023 11:44 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-083/D/RZ/2023 Wykonanie modernizacji istniejącego na terenie Stacji Wodociągowej "Las Gdański" systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego VSS, systemu kontroli dostępu SKD oraz systemu domofonowego
16 sierpnia 2023 11:05 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
16 sierpnia 2023 11:05 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
16 sierpnia 2023 11:03 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [PDF09004820230816123929.pdf] do dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
16 sierpnia 2023 11:03 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
16 sierpnia 2023 11:01 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
14 sierpnia 2023 12:20 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-121-Zalaczniki-do-SIWZ-nr-3-4_zmodyfikowany.docx] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
14 sierpnia 2023 12:20 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-121-Zalacznik-nr-1-do-SIWZ_zmodyfikowany.docx] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
14 sierpnia 2023 12:20 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-121-Wyjasn_modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
14 sierpnia 2023 12:20 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
14 sierpnia 2023 11:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
14 sierpnia 2023 11:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
14 sierpnia 2023 11:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-031/Rb/RZ/2023 - "Naprawy punktowe kanalizacji"
14 sierpnia 2023 07:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
14 sierpnia 2023 07:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE-1.pdf] do dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
14 sierpnia 2023 07:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-048/D/RZ/2023 Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy
14 sierpnia 2023 06:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
14 sierpnia 2023 06:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
14 sierpnia 2023 06:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-047/D/RZ/2023 Króćce żeliwne FF oraz FFR o montażu przepływomierzy w ramach monitoringu sieci wodociągowej
11 sierpnia 2023 12:17 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-Modyfikacja-odp.-na-pytania.pdf] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
11 sierpnia 2023 12:17 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-PHU-cz_5.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-PHU-cz_4.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-PHU-cz_3.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-PHU-cz_2.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-PHU-cz_1.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-051-SWZ.zip] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-051-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
11 sierpnia 2023 10:35 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2023 " Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV złącz zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych, przepływomierzy oraz przepustnic ma terenie Bydgoszczy"
10 sierpnia 2023 12:39 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
10 sierpnia 2023 12:39 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
10 sierpnia 2023 12:39 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR - 034/D/RZ/2023 - "Dostawa pomp dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
10 sierpnia 2023 11:57 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
10 sierpnia 2023 11:57 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 sierpnia 2023 13:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 sierpnia 2023 11:06 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
07 sierpnia 2023 12:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [SWZ.zip] do dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
07 sierpnia 2023 12:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
07 sierpnia 2023 12:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie dokumentu Z-140/U/RZ/2023 Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów
07 sierpnia 2023 12:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Przetarg nieograniczony
07 sierpnia 2023 12:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-121-siwz.zip] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
07 sierpnia 2023 12:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-121-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
07 sierpnia 2023 12:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-121/D/RZ/2023 Remont filtra biologicznego
07 sierpnia 2023 12:09 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-Modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
07 sierpnia 2023 12:09 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
07 sierpnia 2023 10:58 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:34 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 sierpnia 2023 08:33 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 sierpnia 2023 11:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-SWZ.zip] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
04 sierpnia 2023 11:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
04 sierpnia 2023 11:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-Dokumentacja-cz2.zip] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
04 sierpnia 2023 11:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-046-Dokumentacja-cz1.zip] do dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
04 sierpnia 2023 11:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-046/Rb/RZ/2023 "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu i sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy "
03 sierpnia 2023 11:20 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
03 sierpnia 2023 11:20 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
03 sierpnia 2023 11:19 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu MISTRZ w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej
02 sierpnia 2023 11:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
02 sierpnia 2023 11:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
02 sierpnia 2023 11:40 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu Specjalista ds. modelowania  hydraulicznego sieci wod-kan
02 sierpnia 2023 11:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
01 sierpnia 2023 10:52 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-6.pdf] do dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
01 sierpnia 2023 10:52 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
01 sierpnia 2023 10:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
01 sierpnia 2023 10:29 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Komunikat-NOWY-za-II-kwartal-2023.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
01 sierpnia 2023 10:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
01 sierpnia 2023 09:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
01 sierpnia 2023 09:01 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
01 sierpnia 2023 09:01 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
01 sierpnia 2023 08:58 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
01 sierpnia 2023 06:26 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-5.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
01 sierpnia 2023 06:26 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
31 lipca 2023 10:55 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
31 lipca 2023 10:45 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
31 lipca 2023 10:42 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
31 lipca 2023 10:37 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
31 lipca 2023 10:27 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
31 lipca 2023 09:48 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Zalacznik-do-Wyjasnien-tresci-SIWZ.7z] do dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
31 lipca 2023 09:48 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
31 lipca 2023 09:48 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
28 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-4.pdf] do dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
28 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
27 lipca 2023 12:25 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [wyjasnienia-tresci-SWZ-27.07.2023.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
27 lipca 2023 12:25 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
26 lipca 2023 13:00 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-3.pdf] do dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
26 lipca 2023 13:00 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
26 lipca 2023 07:47 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-041-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
26 lipca 2023 07:47 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
26 lipca 2023 06:38 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
26 lipca 2023 06:38 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
25 lipca 2023 12:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
25 lipca 2023 12:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
25 lipca 2023 12:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-106/U/RZ/2023 "Remont 2 szt. dmuchaw biogazu"
25 lipca 2023 12:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Z-105/U/RZ/2023 Remont - czyszczenie chemiczne skraplacza gazów suszarki
25 lipca 2023 12:09 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-105/U/RZ/2023 Remont - czyszczenie chemiczne skraplacza gazów suszarki
25 lipca 2023 11:08 - () Usunięcie dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
25 lipca 2023 11:07 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-042-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
25 lipca 2023 11:07 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
24 lipca 2023 07:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 07:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 07:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 07:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 07:04 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu ASYSTENT ds. modelowania sieci wod-kan
24 lipca 2023 06:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 06:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 lipca 2023 06:30 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu ZASTĘPCA KIEROWNIKA PD
24 lipca 2023 04:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
21 lipca 2023 07:52 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
21 lipca 2023 07:52 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
20 lipca 2023 11:24 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-6.zip] do dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
20 lipca 2023 11:24 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-3.pdf] do dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
20 lipca 2023 11:24 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-101/U/RZ/2023 - "Remont rozdrabniarki Channel Monster CMD2410 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółka z o.o."
20 lipca 2023 06:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
20 lipca 2023 06:55 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
19 lipca 2023 11:57 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
19 lipca 2023 11:56 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-19.07.2023-r.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
19 lipca 2023 11:56 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-19.07.2023.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
19 lipca 2023 11:56 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
19 lipca 2023 06:48 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-039-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
19 lipca 2023 06:48 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
19 lipca 2023 05:56 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
19 lipca 2023 05:56 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
19 lipca 2023 05:56 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
18 lipca 2023 10:37 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
18 lipca 2023 10:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
18 lipca 2023 10:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
18 lipca 2023 10:23 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
18 lipca 2023 09:54 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
18 lipca 2023 09:54 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
18 lipca 2023 08:45 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
18 lipca 2023 08:42 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
18 lipca 2023 08:37 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
18 lipca 2023 08:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
18 lipca 2023 08:26 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-18.07.2023-r.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
18 lipca 2023 08:26 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
18 lipca 2023 08:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
18 lipca 2023 08:21 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
18 lipca 2023 08:20 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
17 lipca 2023 08:31 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-17.07.2023.pdf] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
17 lipca 2023 08:31 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
17 lipca 2023 07:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-042-Deszczomierze.7z] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
17 lipca 2023 07:45 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
17 lipca 2023 07:38 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-4.zip] do dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
17 lipca 2023 07:38 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf] do dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
17 lipca 2023 07:38 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-033/D/RZ/2023 - "Dostawa samochodów dostawczych typu brygadowego"
14 lipca 2023 11:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-042-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
14 lipca 2023 11:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-042-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
14 lipca 2023 11:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2023 " Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych 0,23/0,4 kV zasilających stacje meteorologiczne i deszczomierze na terenie Bydgoszczy"
14 lipca 2023 09:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modfikacja-tresci-SIWZ-14.07.2023-r.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
14 lipca 2023 09:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
14 lipca 2023 09:58 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
14 lipca 2023 09:53 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-041-Modyf_-SIWZ_zal-nr-2-Wykaz-cen.docx] do dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
14 lipca 2023 09:53 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-041-Modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
14 lipca 2023 09:53 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
14 lipca 2023 08:47 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
14 lipca 2023 08:47 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
14 lipca 2023 08:47 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-118/U/RZ/2023 - "Remont wentylatora odpopielania ITPO"
14 lipca 2023 07:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-z-dnia-14.07.2023-r.pdf] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
14 lipca 2023 07:55 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
13 lipca 2023 10:15 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Eksploatacyjnego-Fordon-1.pdf] z dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
13 lipca 2023 10:15 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-PF.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
13 lipca 2023 10:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
12 lipca 2023 12:06 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
12 lipca 2023 11:39 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
12 lipca 2023 11:39 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
12 lipca 2023 11:39 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie dokumentu ZR-040/U/RZ/2023 – Regeneracja węgla aktywnego oraz dostawa świeżego węgla aktywnego
12 lipca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-039-Modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
12 lipca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
12 lipca 2023 09:10 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-041-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
12 lipca 2023 09:10 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-041-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
12 lipca 2023 09:10 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-041/D/RZ/2023 - Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków" - ETAP II
11 lipca 2023 08:02 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-105/U/RZ/2023 Remont - czyszczenie chemiczne skraplacza gazów suszarki
11 lipca 2023 08:02 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-105/U/RZ/2023 Remont - czyszczenie chemiczne skraplacza gazów suszarki
11 lipca 2023 08:02 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Z-105/U/RZ/2023 Remont - czyszczenie chemiczne skraplacza gazów suszarki
11 lipca 2023 06:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Dług publiczny
11 lipca 2023 06:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Dochody i straty Spółki
11 lipca 2023 06:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
10 lipca 2023 08:00 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyf.7z] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
10 lipca 2023 08:00 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
10 lipca 2023 06:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 lipca 2023 06:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 lipca 2023 06:26 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu ZASTĘPCA KIEROWNIKA
07 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Plany-sytuacyjne.zip] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [STWiORB.zip] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 lipca 2023 12:28 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie dokumentu ZR-036/Rb/RZ/2023 – Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscach podłączeń bocznych z wykorzystaniem wkładek kapeluszowych w kanalizacji deszczowej w ulicach  Bydgoszczy
07 lipca 2023 07:44 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
07 lipca 2023 07:44 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
07 lipca 2023 07:44 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-zmiana.pdf] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
07 lipca 2023 07:44 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
06 lipca 2023 10:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
06 lipca 2023 10:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
06 lipca 2023 10:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
06 lipca 2023 08:21 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-029-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
06 lipca 2023 08:21 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
06 lipca 2023 06:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
06 lipca 2023 06:09 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
05 lipca 2023 07:22 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
05 lipca 2023 07:22 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
04 lipca 2023 07:00 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-103-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
04 lipca 2023 07:00 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
03 lipca 2023 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
03 lipca 2023 11:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
03 lipca 2023 11:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
03 lipca 2023 11:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR- 037/D/RZ/2023 Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego typu wywrotka
03 lipca 2023 11:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj-2.zip] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
03 lipca 2023 11:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj-1.zip] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
03 lipca 2023 11:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-039-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
03 lipca 2023 11:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-039-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
03 lipca 2023 11:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-039/Rb/RZ/2023 Budowa przewodów wodociągowych zasilających projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
30 czerwca 2023 08:03 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
29 czerwca 2023 09:35 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-029-Zalacznik-nr-2-do-SIWZ_Wykaz-cen-ZMODYFIKOWANY.docx] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
29 czerwca 2023 09:35 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-029-Wyjasn_modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
29 czerwca 2023 09:35 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
28 czerwca 2023 13:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
28 czerwca 2023 13:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [PZT-4.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [PZT-3.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [PZT-2.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [PZT-1.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj-1.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-029-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-029-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 10:32 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-029/Rb/RZ/2023 Budowa linii kablowych do zasilania zbiorników wód opadowych
26 czerwca 2023 08:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [zal-do-opisu.7z] do dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
26 czerwca 2023 08:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [siwz.7z] do dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
26 czerwca 2023 08:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.doc] do dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
26 czerwca 2023 08:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-038/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy"
22 czerwca 2023 11:04 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-103-Wyjasnienia_modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
22 czerwca 2023 11:04 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
21 czerwca 2023 10:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
21 czerwca 2023 10:14 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
21 czerwca 2023 06:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
19 czerwca 2023 12:16 - () Usunięcie dokumentu Z-096/D/RZ/2023"Dostawa chloru ciekłego'
19 czerwca 2023 12:16 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-096/D/RZ/2023"Dostawa chloru ciekłego'
19 czerwca 2023 11:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-103-SIWZ.zip] do dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
19 czerwca 2023 11:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-103-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
19 czerwca 2023 11:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-103/U/RZ/2023 Wymiana dysz filtracyjnych w dwóch filtrach w Bud. Filtrów II -stopnie
19 czerwca 2023 10:51 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2023.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
19 czerwca 2023 10:51 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
15 czerwca 2023 07:26 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
15 czerwca 2023 07:24 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-028-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
15 czerwca 2023 07:24 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
14 czerwca 2023 10:31 - () Usunięcie dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
14 czerwca 2023 09:21 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-tresci-SIWZ-14.06.2023.pdf] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
14 czerwca 2023 09:21 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
13 czerwca 2023 11:36 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
13 czerwca 2023 11:36 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
07 czerwca 2023 08:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [dokumentacja-projektowa-cz.-2.zip] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
07 czerwca 2023 08:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [dokumentacja-projektowa-cz.-1.zip] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
07 czerwca 2023 08:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
07 czerwca 2023 08:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
07 czerwca 2023 08:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-012/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy".
06 czerwca 2023 12:46 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON
06 czerwca 2023 12:46 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 4
06 czerwca 2023 12:45 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Wzmocnienie łuków dróg na terenie sztucznej infiltracji
06 czerwca 2023 12:44 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
06 czerwca 2023 12:44 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 5
06 czerwca 2023 12:42 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
06 czerwca 2023 12:40 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
06 czerwca 2023 12:40 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Dostawa chloru ciekłego
06 czerwca 2023 12:39 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
06 czerwca 2023 12:38 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
06 czerwca 2023 12:38 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
06 czerwca 2023 12:37 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
06 czerwca 2023 12:37 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
06 czerwca 2023 12:36 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Usługi geodezyjne
06 czerwca 2023 12:36 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
06 czerwca 2023 12:35 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
06 czerwca 2023 12:35 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
06 czerwca 2023 12:34 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
06 czerwca 2023 12:34 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
06 czerwca 2023 12:33 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
06 czerwca 2023 12:33 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
06 czerwca 2023 12:32 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
06 czerwca 2023 12:32 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
06 czerwca 2023 12:31 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
06 czerwca 2023 12:31 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
06 czerwca 2023 12:27 - (Adrianna Wróbel) Usunięcie dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
06 czerwca 2023 09:30 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu Ogłoszenie o sprzedaży drewna
06 czerwca 2023 07:40 - (Marcin Rutkowski) Usunięcie dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
06 czerwca 2023 07:39 - (Marcin Rutkowski) Usunięcie dokumentu Ogłoszenie o sprzedaży drewna
06 czerwca 2023 05:59 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Zalacznik-SIWZ-6-NOWY.doc] do dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
06 czerwca 2023 05:59 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-SIWZ-1.pdf] do dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
06 czerwca 2023 05:59 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
05 czerwca 2023 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
02 czerwca 2023 07:10 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
02 czerwca 2023 07:10 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
01 czerwca 2023 12:33 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
01 czerwca 2023 09:35 - () Usunięcie dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
01 czerwca 2023 09:03 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-096-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-096/D/RZ/2023"Dostawa chloru ciekłego'
01 czerwca 2023 09:03 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-096-SIWZ.zip] do dokumentu Z-096/D/RZ/2023"Dostawa chloru ciekłego'
01 czerwca 2023 09:03 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-096/D/RZ/2023"Dostawa chloru ciekłego'
31 maja 2023 10:05 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
30 maja 2023 09:35 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
26 maja 2023 08:49 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [26_05_2023_wyjasnienia_modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
26 maja 2023 08:49 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_1.pdf] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
26 maja 2023 08:49 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
25 maja 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-028-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
25 maja 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-028-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
25 maja 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-028/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania systemami wod.-kan. "Podłączenie do istniejącego systemu bezobsługowych przepompowni i tłoczni ścieków"
25 maja 2023 11:39 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
25 maja 2023 11:39 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
25 maja 2023 11:39 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-025/D/RZ/2023 Dostawa samochodu typu furgon wraz z zabudową typu mini- woma
25 maja 2023 09:48 - (Marcin Rutkowski) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenie o sprzedaży drewna
25 maja 2023 09:48 - (Marcin Rutkowski) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenie o sprzedaży drewna
25 maja 2023 09:48 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu Ogłoszenie o sprzedaży drewna
24 maja 2023 13:36 - (admin) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 13:36 - (admin) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 13:36 - (admin) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 13:35 - (admin) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 13:34 - (admin) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 12:49 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [24_05_2023_wyjasnienie__modyfikacja_tresci_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
24 maja 2023 12:49 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
24 maja 2023 12:15 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 12:15 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 07:36 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
24 maja 2023 05:54 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:39 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:38 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:38 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:31 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:23 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:23 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:22 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:22 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:22 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:20 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:06 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:04 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 11:03 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
23 maja 2023 10:20 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
22 maja 2023 13:43 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
22 maja 2023 12:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_SIWZ_22_05_2023.zip] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
22 maja 2023 12:25 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
18 maja 2023 07:38 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
18 maja 2023 07:38 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
17 maja 2023 07:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ZR_027_SIWZ_z_zalacznikami.zip] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
17 maja 2023 07:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ZR_027_Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
17 maja 2023 07:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-027/U/RZ/2023 - "Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o."
16 maja 2023 13:26 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
16 maja 2023 13:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
12 maja 2023 12:02 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-2.7z] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
12 maja 2023 12:02 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana-3.doc] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
12 maja 2023 12:02 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
12 maja 2023 10:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
12 maja 2023 10:34 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
12 maja 2023 10:10 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
12 maja 2023 10:09 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
11 maja 2023 09:41 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
11 maja 2023 09:40 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
11 maja 2023 09:40 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
11 maja 2023 09:40 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-076/D/RZ/2023 Dostawa chloru ciekłego
10 maja 2023 13:35 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
10 maja 2023 13:28 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
10 maja 2023 11:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 maja 2023 11:17 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 maja 2023 11:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 maja 2023 11:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu KSIĘGOWA
10 maja 2023 11:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 maja 2023 11:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 maja 2023 11:14 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu KSIĘGOWA
10 maja 2023 11:03 - (Alicja Stróż) Usunięcie dokumentu Administrator sieci IT
10 maja 2023 08:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
10 maja 2023 08:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
09 maja 2023 10:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
08 maja 2023 14:23 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
08 maja 2023 14:23 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
08 maja 2023 14:21 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
08 maja 2023 14:20 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
08 maja 2023 12:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z_068_Info_z_otw_ofert_laki_kwietne.pdf] do dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
08 maja 2023 12:03 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
08 maja 2023 11:56 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
08 maja 2023 11:32 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
08 maja 2023 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja.7z] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
08 maja 2023 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-zmiana-2.pdf] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
08 maja 2023 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
05 maja 2023 12:46 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
05 maja 2023 12:46 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:45 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:36 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 maja 2023 10:27 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
02 maja 2023 12:57 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [siwz.7z] do dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
02 maja 2023 12:57 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
02 maja 2023 12:57 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-065/D/RZ/2023 "Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek o obudów do zasuw"
28 kwietnia 2023 07:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
28 kwietnia 2023 07:58 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
28 kwietnia 2023 07:58 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
28 kwietnia 2023 06:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
28 kwietnia 2023 06:27 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu Specjalista (ka) ds. Kontroli Wewnętrznej
28 kwietnia 2023 06:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
28 kwietnia 2023 06:20 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu KIEROWNIK
28 kwietnia 2023 06:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
27 kwietnia 2023 12:52 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-5.7z] do dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
27 kwietnia 2023 12:52 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-2.pdf] do dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
27 kwietnia 2023 12:52 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-071/D/RZ/2023 "Dostawa falownika POWERFLEX 753 wraz z wyposażeniem"
27 kwietnia 2023 12:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ-1.pdf] do dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
27 kwietnia 2023 12:09 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
27 kwietnia 2023 08:18 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
27 kwietnia 2023 08:18 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 kwietnia 2023 05:53 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z_068-_SIWZ.zip] do dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
26 kwietnia 2023 05:53 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z_068_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
26 kwietnia 2023 05:53 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-068/U/RZ/2023 - "Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy"
25 kwietnia 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-4.7z] do dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
25 kwietnia 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
25 kwietnia 2023 07:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-066/D/RZ/2023 Dostawa rur i kształtek z PE
24 kwietnia 2023 12:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [OPZ-dokumentacja-projektowa.7z] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
24 kwietnia 2023 12:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-3.7z] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
24 kwietnia 2023 12:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.doc] do dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
24 kwietnia 2023 12:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-022/Rb/RZ/2023„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybaki, Kapeluszników, Sikorskiego, Bratkowa, Irysowa, Derdowskiego, Skwarna, Tranowa, Altanowa, Żeromskiego, Przełomowa, Mariampolska, Osielska, Siemaszkowej, Chełmońskiego, Kameralna, Obrońców Helu, Kryształowa, Witeckiego, Spółdzielcza, i kanalizacji deszczowej: Witeckiego, Przemysłowa, Deszczowa/Wyrzyska, Chojnicka, Skwarna, Przejazd, Ścieżka, Fordońska, Kasprzaka, Witeckiego w Bydgoszczy”
24 kwietnia 2023 12:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
24 kwietnia 2023 12:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
24 kwietnia 2023 12:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-018/D/RZ/2023 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
21 kwietnia 2023 10:56 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
21 kwietnia 2023 10:56 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
21 kwietnia 2023 08:03 - () Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
21 kwietnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-013-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
21 kwietnia 2023 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 11:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
20 kwietnia 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
20 kwietnia 2023 08:20 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-023-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
20 kwietnia 2023 08:20 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
20 kwietnia 2023 05:37 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
20 kwietnia 2023 05:18 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
20 kwietnia 2023 05:18 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:15 - () Zmiana danych dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:06 - () Usunięcie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:06 - () Usunięcie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:06 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
19 kwietnia 2023 09:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
19 kwietnia 2023 09:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
18 kwietnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-SIWZ-4.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
18 kwietnia 2023 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
18 kwietnia 2023 07:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
18 kwietnia 2023 07:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
18 kwietnia 2023 07:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-017/D/RZ/2023 Wymiana membran dyfuzorów w reaktorach biologicznych nr 1 i 2 na oczyszczalni ścieków FORDON
18 kwietnia 2023 05:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-Wyjasn_modyf_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
18 kwietnia 2023 05:57 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
17 kwietnia 2023 10:34 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjas-i-modyfikacja-SIWZ-3.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
17 kwietnia 2023 10:34 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
17 kwietnia 2023 08:52 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-021-siec-Oplawiec.pdf] do dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
17 kwietnia 2023 08:52 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
13 kwietnia 2023 11:01 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjas-i-modyfikacja-2.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
13 kwietnia 2023 11:01 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana-2.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
13 kwietnia 2023 11:01 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
13 kwietnia 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
13 kwietnia 2023 05:45 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-016-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
13 kwietnia 2023 05:45 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
12 kwietnia 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
07 kwietnia 2023 10:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-051_Infor-z-otw-ofert_-Czesci-do-pmpy-KSB.pdf] do dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
07 kwietnia 2023 10:06 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
05 kwietnia 2023 11:19 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-023-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
05 kwietnia 2023 11:19 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-023-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
05 kwietnia 2023 11:19 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-023/D/RZ/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
05 kwietnia 2023 09:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
05 kwietnia 2023 08:24 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_Modyf_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
05 kwietnia 2023 08:24 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie_zmiana.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
05 kwietnia 2023 08:24 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
04 kwietnia 2023 12:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-019-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
04 kwietnia 2023 12:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
04 kwietnia 2023 09:02 - () Usunięcie dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
04 kwietnia 2023 09:02 - () Usunięcie dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
04 kwietnia 2023 08:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-Dokumentacja.zip] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
04 kwietnia 2023 08:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-PT-PRZYLACZA.zip] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
04 kwietnia 2023 08:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
04 kwietnia 2023 08:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-020-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
04 kwietnia 2023 08:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-020/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I
03 kwietnia 2023 06:40 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
31 marca 2023 12:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Deklaracja dostępności
31 marca 2023 07:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-021-Dok-proj.zip] do dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
31 marca 2023 07:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-021-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
31 marca 2023 07:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-021-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
31 marca 2023 07:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-021/Rb/RZ/2023 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
30 marca 2023 11:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [zalacznik-do-opisu.7z] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
30 marca 2023 11:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
30 marca 2023 11:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
30 marca 2023 11:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR - 006/U/RZ/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kolektora sanitarnego A DN 1200 w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska w Bydgoszczy
30 marca 2023 08:51 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-019-Wyjasn_modyf_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
30 marca 2023 08:51 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
30 marca 2023 05:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
30 marca 2023 05:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
30 marca 2023 05:28 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu SPECJALISTA DS. AUTOMATYKI
28 marca 2023 10:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-051_SIWZ.zip] do dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
28 marca 2023 10:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-051_Ogloszenie_Czesci-KSB.pdf] do dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
28 marca 2023 10:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-051/D/RZ/2023 - "Zakup części do pompy KSB"
27 marca 2023 12:32 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
27 marca 2023 12:32 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
27 marca 2023 12:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-042-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
27 marca 2023 12:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
27 marca 2023 09:01 - () Usunięcie dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
27 marca 2023 09:01 - () Usunięcie dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
27 marca 2023 06:53 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
24 marca 2023 12:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-019-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
24 marca 2023 12:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-019-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
24 marca 2023 12:25 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-019 "Dostawa włazów kanałowych"
24 marca 2023 11:05 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
24 marca 2023 10:33 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
23 marca 2023 12:49 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
23 marca 2023 12:45 - () Usunięcie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
23 marca 2023 12:45 - () Usunięcie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
23 marca 2023 12:45 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
23 marca 2023 11:00 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
23 marca 2023 11:00 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-016-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
23 marca 2023 11:00 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-016/U/RZ/2023 Renowacja studni na terenie sztucznej infiltracji
23 marca 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
22 marca 2023 07:42 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-014-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
22 marca 2023 07:42 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
21 marca 2023 12:49 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-042-Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
21 marca 2023 12:49 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
21 marca 2023 10:19 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-013-Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
21 marca 2023 10:19 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
21 marca 2023 10:00 - () Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
21 marca 2023 08:50 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
20 marca 2023 13:20 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ-2.pdf] do dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
20 marca 2023 13:20 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
17 marca 2023 09:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-007-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
17 marca 2023 09:36 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
16 marca 2023 13:31 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
16 marca 2023 13:31 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
16 marca 2023 13:31 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-021/U/RZ/2023 Przegląd bram przemysłowych, garażowych oraz szlabanów elektromechanicznych
16 marca 2023 13:24 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
16 marca 2023 13:24 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
16 marca 2023 10:03 - () Usunięcie dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
16 marca 2023 10:03 - () Usunięcie dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
15 marca 2023 13:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
15 marca 2023 12:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
15 marca 2023 11:34 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-042-SIWZ.zip] do dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
15 marca 2023 11:34 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-042/D/RZ/2023 "Dostawa środka chemicznego KEMIRA FERROX C1"
15 marca 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
15 marca 2023 06:38 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-014-dokumentacja-techniczna-modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
15 marca 2023 06:38 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-014-Modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
15 marca 2023 06:38 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
14 marca 2023 13:38 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
14 marca 2023 13:26 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-034_Inform-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
14 marca 2023 13:26 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
14 marca 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
14 marca 2023 07:48 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
14 marca 2023 07:47 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
13 marca 2023 09:57 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ-1.pdf] do dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
13 marca 2023 09:57 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
13 marca 2023 07:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-014-Modyf-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
13 marca 2023 07:03 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
10 marca 2023 14:31 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
10 marca 2023 14:31 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
10 marca 2023 13:22 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-036_Infor-z-otw-ofert_podchloryn-sodu.pdf] do dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
10 marca 2023 13:22 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
10 marca 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
09 marca 2023 13:51 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
09 marca 2023 13:51 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
09 marca 2023 10:22 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-015-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
09 marca 2023 10:22 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
08 marca 2023 12:46 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
08 marca 2023 12:46 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
08 marca 2023 12:46 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-038/D/RZ/2023 Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych
08 marca 2023 12:20 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
08 marca 2023 11:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
07 marca 2023 13:01 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-007-SWZ.zip] do dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
07 marca 2023 13:01 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-007-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
07 marca 2023 13:01 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-007 Dostawa zaworów
07 marca 2023 12:40 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
07 marca 2023 12:40 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
07 marca 2023 12:35 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
07 marca 2023 11:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
07 marca 2023 11:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
07 marca 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
07 marca 2023 08:55 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
07 marca 2023 08:53 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
07 marca 2023 08:53 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
07 marca 2023 08:51 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
07 marca 2023 08:49 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu Ogłoszenie o Sprzedaży Pojazdów
07 marca 2023 08:47 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
07 marca 2023 07:09 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-036_Wyjas-SIWZ.pdf] do dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
07 marca 2023 07:09 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
06 marca 2023 13:18 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
06 marca 2023 13:18 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-034_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
06 marca 2023 13:18 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-034/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociagowych"
06 marca 2023 11:47 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
06 marca 2023 11:47 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
06 marca 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-011-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 10:56 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 10:53 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 10:52 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
06 marca 2023 10:00 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
06 marca 2023 08:33 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
03 marca 2023 11:51 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
03 marca 2023 11:51 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
03 marca 2023 11:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-013-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
03 marca 2023 11:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-013-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
03 marca 2023 11:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-013/D/RZ/2023 Dostawa flokulantów dla oczyszczalni ścieków "Fordon" w Bydgoszczy
03 marca 2023 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
03 marca 2023 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
03 marca 2023 06:59 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
03 marca 2023 06:57 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-035-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
03 marca 2023 06:57 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
02 marca 2023 09:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
02 marca 2023 09:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-036_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
02 marca 2023 09:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z - 036/D/RZ/2023 - "Zakup podchlorynu sodu na rok 2023"
02 marca 2023 09:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
01 marca 2023 06:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-014-SIWZ..zip] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
01 marca 2023 06:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-014-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
01 marca 2023 06:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-014/Rb/RZ/2023 "Remont studni głębinowej nr 11M zlokalizowanej na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy
28 lutego 2023 06:48 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
28 lutego 2023 06:48 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
27 lutego 2023 13:41 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Zal-6-7-do-SIWZ_zmodyf..docx] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
27 lutego 2023 13:41 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Zal-1-do-SIWZ_zmodyf..docx] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
27 lutego 2023 13:41 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Wyjasn_modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
27 lutego 2023 13:41 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Ogloszenie-zmiana.pdf] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
27 lutego 2023 13:41 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
27 lutego 2023 12:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
24 lutego 2023 13:33 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-015-siwz.zip] do dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
24 lutego 2023 13:33 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-015-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
24 lutego 2023 13:33 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-015/D/RZ/2023 Dostawa śrubunków, przedłużek i kształtek mosiężnych
24 lutego 2023 13:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
23 lutego 2023 10:02 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
23 lutego 2023 10:02 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
23 lutego 2023 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
23 lutego 2023 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-2.pdf] do dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
23 lutego 2023 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-030/U/RZ/2023 Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
23 lutego 2023 08:51 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
23 lutego 2023 08:50 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
23 lutego 2023 08:49 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
23 lutego 2023 08:49 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
23 lutego 2023 08:49 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-011/D/RZ/2023 Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni Fordon
22 lutego 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
22 lutego 2023 09:50 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
22 lutego 2023 06:52 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-035-siwz.zip] do dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
22 lutego 2023 06:52 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-035-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
22 lutego 2023 06:52 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-035/D/RZ/2023 Dostawa oleju opałowego
22 lutego 2023 06:50 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-023_Inform-z-otw-ofert_Zeliwo.pdf] do dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
22 lutego 2023 06:50 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
21 lutego 2023 10:21 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-SIWZ.zip] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
21 lutego 2023 10:21 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-009-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
21 lutego 2023 10:21 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-009/D/RZ/2023 Dostawa wapna hydratyzowanego
21 lutego 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
20 lutego 2023 12:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [dokumentacja-projektowa.zip] do dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
20 lutego 2023 12:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
20 lutego 2023 12:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
20 lutego 2023 12:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-005/Rb/RZ/2023 - "Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy - Etap I"
20 lutego 2023 10:31 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
20 lutego 2023 09:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
17 lutego 2023 13:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ_2.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
17 lutego 2023 13:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
17 lutego 2023 12:20 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
15 lutego 2023 13:53 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_SIWZ_2.7z] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
15 lutego 2023 13:53 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
14 lutego 2023 12:35 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
14 lutego 2023 12:34 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
14 lutego 2023 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Modyf_SIWZ_termin_2.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
14 lutego 2023 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana-2.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
14 lutego 2023 11:36 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
13 lutego 2023 11:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
13 lutego 2023 11:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-023_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
13 lutego 2023 11:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-023/D/RZ/2023 - "Dostawa rur i kształtek żeliwnych"
10 lutego 2023 12:21 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
09 lutego 2023 12:25 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
09 lutego 2023 12:25 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
09 lutego 2023 12:15 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Modyf_SIWZ_termin.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
09 lutego 2023 12:15 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
09 lutego 2023 12:15 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
09 lutego 2023 10:04 - () Zmiana danych dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
08 lutego 2023 13:26 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
08 lutego 2023 13:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
08 lutego 2023 10:05 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:15 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
08 lutego 2023 08:31 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-001-informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
08 lutego 2023 08:31 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
07 lutego 2023 13:17 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
07 lutego 2023 13:17 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
07 lutego 2023 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
07 lutego 2023 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
06 lutego 2023 06:56 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Z-006_Informacja-z-otwarcia-ofert_Pranie.pdf] do dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
06 lutego 2023 06:56 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
06 lutego 2023 06:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
03 lutego 2023 11:20 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie stanu wodomierza
03 lutego 2023 06:41 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
03 lutego 2023 06:41 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
02 lutego 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
01 lutego 2023 14:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjas-i-mody-SIWZ-3.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
01 lutego 2023 14:17 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
01 lutego 2023 14:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
01 lutego 2023 10:16 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
01 lutego 2023 10:14 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-i-modyfikacje-SIWZ-01.02.2023.7z] do dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
01 lutego 2023 10:14 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia1.pdf] do dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
01 lutego 2023 10:14 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
01 lutego 2023 09:39 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-3.pdf] do dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
01 lutego 2023 09:39 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
01 lutego 2023 09:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
01 lutego 2023 09:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
01 lutego 2023 09:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-054/D/RZ/2022 Zakup odczynników i materiałów pomocniczych i szkła dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków
31 stycznia 2023 09:40 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
31 stycznia 2023 09:40 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-1.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
31 stycznia 2023 09:40 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
31 stycznia 2023 09:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
31 stycznia 2023 07:57 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-006_Wyjjasn-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
31 stycznia 2023 07:57 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
31 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
31 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
31 stycznia 2023 06:38 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
31 stycznia 2023 06:38 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
30 stycznia 2023 10:03 - () Zmiana danych dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
30 stycznia 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
27 stycznia 2023 13:18 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
27 stycznia 2023 13:17 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
27 stycznia 2023 13:17 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
27 stycznia 2023 13:17 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
27 stycznia 2023 12:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
27 stycznia 2023 12:18 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
27 stycznia 2023 07:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
27 stycznia 2023 07:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
27 stycznia 2023 07:46 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zawiadomienie-o-utracie-tytulu-prawnego-do-nieruchomosci-lokalu-12.2022.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
27 stycznia 2023 07:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
27 stycznia 2023 06:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Reklamacje i skargi
27 stycznia 2023 06:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 stycznia 2023 06:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Informacja dla klientów występujących o zmianę grupy abonamentowej
27 stycznia 2023 06:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wniosek o zmianę max. zapotrzebowania wody
27 stycznia 2023 06:03 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-1.pdf] z dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
27 stycznia 2023 06:03 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
26 stycznia 2023 15:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
26 stycznia 2023 15:23 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
26 stycznia 2023 15:20 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
26 stycznia 2023 15:13 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
26 stycznia 2023 15:13 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
26 stycznia 2023 13:46 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
26 stycznia 2023 13:45 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
26 stycznia 2023 11:13 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
26 stycznia 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
26 stycznia 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-001-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
26 stycznia 2023 11:05 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-001/U/RZ/2023 Wykonanie czyszczenia i trzebieży lasu w gminie Sicienko obręb Wojnowo, działka 3/4, 1/17
26 stycznia 2023 08:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
26 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie awarii
26 stycznia 2023 07:40 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
26 stycznia 2023 07:39 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy MWiK
26 stycznia 2023 07:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie awarii
26 stycznia 2023 07:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
26 stycznia 2023 07:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-006_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
26 stycznia 2023 07:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-006/U/RZ/2023 - Pranie odzieży roboczej MWiK
25 stycznia 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-229-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
25 stycznia 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
25 stycznia 2023 13:31 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
25 stycznia 2023 13:31 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
25 stycznia 2023 13:31 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-053/D/RZ/2022 - "Dostawa ciekłego tlenu i gazowego azotu do produkcji ozonu stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej wraz z dzierżawą zbiorników i butli na lata 2023 - 2025"
25 stycznia 2023 11:03 - () Zmiana danych dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
25 stycznia 2023 08:29 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
25 stycznia 2023 08:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
25 stycznia 2023 08:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
25 stycznia 2023 08:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
25 stycznia 2023 08:22 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
25 stycznia 2023 08:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 - 2022
25 stycznia 2023 08:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 - 2021
25 stycznia 2023 08:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Informacja o RODO
25 stycznia 2023 08:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
25 stycznia 2023 08:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - unieważnione
25 stycznia 2023 08:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
25 stycznia 2023 08:12 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
25 stycznia 2023 08:11 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
25 stycznia 2023 08:11 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
25 stycznia 2023 08:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Dług publiczny
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Dochody i straty Spółki
25 stycznia 2023 08:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
25 stycznia 2023 08:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Spółki zależne MWiK
25 stycznia 2023 08:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Działalność spółki
25 stycznia 2023 08:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przedmiot działalności
25 stycznia 2023 08:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Podstawowe dane
25 stycznia 2023 08:03 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Regulowanie płatności
25 stycznia 2023 08:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Reklamacje i skargi
25 stycznia 2023 08:00 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie stanu wodomierza
25 stycznia 2023 07:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie stanu wodomierza
25 stycznia 2023 07:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
25 stycznia 2023 07:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
25 stycznia 2023 07:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
25 stycznia 2023 07:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Informacja dla klientów występujących o zmianę grupy abonamentowej
25 stycznia 2023 07:54 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zmiane-maksymalnego-zapotrzebowania-na-wode-scieki.pdf] do dokumentu Wniosek o zmianę max. zapotrzebowania wody
25 stycznia 2023 07:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wniosek o zmianę max. zapotrzebowania wody
25 stycznia 2023 07:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
25 stycznia 2023 07:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
25 stycznia 2023 07:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
25 stycznia 2023 07:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy MWiK
25 stycznia 2023 07:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy MWiK
25 stycznia 2023 07:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie awarii
25 stycznia 2023 07:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie awarii
25 stycznia 2023 07:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
25 stycznia 2023 07:40 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
25 stycznia 2023 07:39 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Eksploatacyjnego-Fordon-1.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
25 stycznia 2023 07:39 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 11:43 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-3.7z] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
24 stycznia 2023 11:43 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
24 stycznia 2023 11:43 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-003/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805
24 stycznia 2023 11:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Regulowanie płatności
24 stycznia 2023 11:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wykaz spraw
24 stycznia 2023 11:00 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie awarii
24 stycznia 2023 10:58 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wykaz spraw
24 stycznia 2023 10:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy MWiK
24 stycznia 2023 10:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Zgłoszenie uszkodzeń wodomierzy MWiK
24 stycznia 2023 10:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wykaz spraw
24 stycznia 2023 10:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 10:48 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 10:47 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Wodomierzy.pdf] z dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 10:47 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Sieci-Wodociagowej.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 10:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] z dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
24 stycznia 2023 10:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
23 stycznia 2023 08:39 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
23 stycznia 2023 06:32 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2022.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
23 stycznia 2023 06:32 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
20 stycznia 2023 14:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
20 stycznia 2023 14:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
20 stycznia 2023 14:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-002/D/RZ/2023 - "Dostawa tuszów i tonerów"
20 stycznia 2023 13:14 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [siwz.7z] do dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
20 stycznia 2023 13:14 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
20 stycznia 2023 13:14 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-010/D/RZ/2023 Dostawa pierścieni regulacyjnych i wyrównawczych klinowych z tworzywa sztucznego
20 stycznia 2023 13:08 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
20 stycznia 2023 13:08 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
20 stycznia 2023 12:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
19 stycznia 2023 13:54 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
19 stycznia 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
19 stycznia 2023 06:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
18 stycznia 2023 08:34 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
18 stycznia 2023 08:33 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Pozwolenie-na-budowe-pijalnia-wody.pdf] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Specyfikacje-techniczne.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Przedmiary-Robot.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Projekty-techniczne.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Projekt-budowlany.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
17 stycznia 2023 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu ZR-051/Rb/RZ/2022 „Przebudowa istniejącego punktu poboru wody wraz z budową stałego obiektu pijalni wody z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty o charakterze tymczasowym przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”
16 stycznia 2023 13:38 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
16 stycznia 2023 13:38 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-229-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
16 stycznia 2023 13:38 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-229/D/RZ/2022 Dostawa węży wysokociśnieniowych
16 stycznia 2023 08:15 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
13 stycznia 2023 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:24 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu REFERENT
12 stycznia 2023 13:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:18 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:18 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu SPECJALISTA W DZIALE TECHNOLOGICZNYM
12 stycznia 2023 13:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:10 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu SPECJALISTA ds. KONTROLI ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
12 stycznia 2023 13:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 13:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Administrator sieci IT
12 stycznia 2023 12:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:49 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 stycznia 2023 12:10 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
12 stycznia 2023 12:10 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
12 stycznia 2023 11:32 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
12 stycznia 2023 11:30 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
12 stycznia 2023 10:08 - () Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
12 stycznia 2023 08:50 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
12 stycznia 2023 08:50 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
11 stycznia 2023 09:33 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-278_Infor-z-otw-ofert.pdf] do dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
11 stycznia 2023 09:33 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
11 stycznia 2023 08:39 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
11 stycznia 2023 08:39 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
11 stycznia 2023 08:39 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-001/D/RZ/2023 Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych
10 stycznia 2023 11:29 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ-www.doc] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
10 stycznia 2023 11:29 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
10 stycznia 2023 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
09 stycznia 2023 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
05 stycznia 2023 13:50 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-284-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
05 stycznia 2023 13:50 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
05 stycznia 2023 12:55 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
05 stycznia 2023 12:55 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
05 stycznia 2023 10:04 - () Zmiana danych dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
04 stycznia 2023 11:56 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Tekst-jednolity-Zalacznik_2b_SIWZ.doc] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
04 stycznia 2023 11:56 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
04 stycznia 2023 11:56 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
04 stycznia 2023 11:56 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasnienie-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
04 stycznia 2023 11:56 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
04 stycznia 2023 11:53 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
04 stycznia 2023 09:38 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
04 stycznia 2023 09:38 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
04 stycznia 2023 09:38 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
04 stycznia 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 09:11 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 09:11 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 09:11 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:53 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
04 stycznia 2023 08:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
03 stycznia 2023 11:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 - 2022
03 stycznia 2023 11:32 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
03 stycznia 2023 11:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 12:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:57 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
02 stycznia 2023 11:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Struktura organizacyjna
29 grudnia 2022 12:32 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
29 grudnia 2022 12:21 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
29 grudnia 2022 12:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-278_siwz_Badan-sprzet-diel.doc] do dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
29 grudnia 2022 12:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-278_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
29 grudnia 2022 12:13 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-278/U/RZ/2022 - "Badanie sprzętu dielektycznego w 2023 roku"
29 grudnia 2022 08:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-285-informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
29 grudnia 2022 08:26 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
28 grudnia 2022 13:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
28 grudnia 2022 13:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE-1.pdf] do dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
28 grudnia 2022 13:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-245/U/RZ/2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu światłowodowego
28 grudnia 2022 10:50 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
28 grudnia 2022 10:50 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
28 grudnia 2022 10:50 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-290/D/RZ/2022 Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych
28 grudnia 2022 10:01 - () Usunięcie dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
28 grudnia 2022 10:01 - () Usunięcie dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
21 grudnia 2022 11:54 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-280_Inform-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
21 grudnia 2022 11:54 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
21 grudnia 2022 10:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
20 grudnia 2022 10:23 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
20 grudnia 2022 10:23 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
20 grudnia 2022 09:31 - () Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
19 grudnia 2022 11:14 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-280_Wyjas-Modyf_19122022.pdf] do dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
19 grudnia 2022 11:14 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
19 grudnia 2022 10:06 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
19 grudnia 2022 10:06 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [modyfikacja-tresci-SIWZ-19.12.2022-r..pdf] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
19 grudnia 2022 10:06 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
19 grudnia 2022 06:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
16 grudnia 2022 13:45 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-052-Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
16 grudnia 2022 13:45 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
16 grudnia 2022 13:44 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
16 grudnia 2022 11:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
16 grudnia 2022 11:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
16 grudnia 2022 11:02 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
16 grudnia 2022 11:02 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-284-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
16 grudnia 2022 11:02 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-284/U/RZ/2022 Naprawa i legalizacja wodomierzy
16 grudnia 2022 11:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
16 grudnia 2022 09:33 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-15.12.2022-r..pdf] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
16 grudnia 2022 09:33 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
15 grudnia 2022 08:55 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-285-SIWZ.zip] do dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
15 grudnia 2022 08:55 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-285-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
15 grudnia 2022 08:55 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-285 Dostawa kruszywa drogowego
13 grudnia 2022 11:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
13 grudnia 2022 11:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
13 grudnia 2022 11:25 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-280/U/RZ/2022 - Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych w roku 2023
13 grudnia 2022 10:11 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-13.12.2022.zip] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
13 grudnia 2022 10:11 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-13.12.2022.pdf] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
13 grudnia 2022 10:11 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego.pdf] z dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego-RT.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
08 grudnia 2022 11:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
07 grudnia 2022 12:33 - (Alicja Stróż) Usunięcie załącznika [2019_1405_Regulamin.pdf] z dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
07 grudnia 2022 12:33 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-1.pdf] do dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
07 grudnia 2022 12:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
07 grudnia 2022 09:19 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
07 grudnia 2022 09:19 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
07 grudnia 2022 09:19 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-047/U/RZ/2022 - "Ubezpieczenia majątkowe - mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej, ryzyka cybernetycznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2023 r."
06 grudnia 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
06 grudnia 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-052-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
06 grudnia 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-052/Rb/RZ/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
05 grudnia 2022 10:52 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
05 grudnia 2022 10:52 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
05 grudnia 2022 09:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
02 grudnia 2022 07:49 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
02 grudnia 2022 07:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
02 grudnia 2022 07:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
02 grudnia 2022 07:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
01 grudnia 2022 08:29 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Podstawowe dane
28 listopada 2022 13:48 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
28 listopada 2022 13:48 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
28 listopada 2022 13:48 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-050/D/RZ/2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego środowiska sieciowego serwerów
28 listopada 2022 07:34 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
28 listopada 2022 07:13 - (Jacek Kordyś) Dodanie dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2023
28 listopada 2022 06:27 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
25 listopada 2022 11:47 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
25 listopada 2022 11:47 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
25 listopada 2022 09:31 - () Zmiana danych dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
24 listopada 2022 13:35 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-047-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
24 listopada 2022 13:35 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
24 listopada 2022 12:51 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Przetarg nieograniczony
24 listopada 2022 12:43 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
23 listopada 2022 09:19 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
22 listopada 2022 08:55 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
22 listopada 2022 08:55 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
17 listopada 2022 09:21 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
17 listopada 2022 09:21 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
17 listopada 2022 09:21 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-048/U/RZ/2022 "Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. i ich bieżąca obsługa"
17 listopada 2022 09:07 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
10 listopada 2022 09:14 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [2019_6682_cena_deszczowki_EC_ES_EO_NSP.pdf] do dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 - 2022
10 listopada 2022 09:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 - 2022
10 listopada 2022 08:06 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
10 listopada 2022 08:02 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
09 listopada 2022 10:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
09 listopada 2022 10:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-047-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
09 listopada 2022 10:48 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-047/D/RZ/2022 Dostawa odzieży, rękawic i obuwia roboczego
07 listopada 2022 13:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
07 listopada 2022 13:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
07 listopada 2022 13:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
31 października 2022 12:50 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
31 października 2022 08:32 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
31 października 2022 08:31 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
31 października 2022 08:30 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
31 października 2022 08:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Administrator sieci IT
31 października 2022 08:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Administrator sieci IT
31 października 2022 08:23 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Administrator sieci IT
31 października 2022 07:07 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
31 października 2022 07:06 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Komunikat_za_III_kwartal_2022.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
31 października 2022 07:06 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
28 października 2022 10:29 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-223-Infirmacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
28 października 2022 10:29 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
28 października 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
26 października 2022 09:43 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
26 października 2022 05:36 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
26 października 2022 05:34 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
26 października 2022 04:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-041-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
26 października 2022 04:57 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
25 października 2022 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
25 października 2022 10:01 - () Usunięcie dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
25 października 2022 09:31 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
24 października 2022 12:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 października 2022 12:50 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu Administrator sieci IT
24 października 2022 12:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Elektryk w dziale Energomechanicznym
24 października 2022 07:50 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
24 października 2022 07:48 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
24 października 2022 07:46 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
24 października 2022 07:46 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
24 października 2022 07:43 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
24 października 2022 07:25 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
24 października 2022 07:19 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
21 października 2022 10:02 - () Zmiana danych dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
21 października 2022 09:06 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [ZR-041-Modyf.-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
21 października 2022 09:06 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
20 października 2022 06:27 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-223-Wyjasn_modyf_-SIWZ-2.pdf] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
20 października 2022 06:27 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
19 października 2022 07:23 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-189_SIWZ_Zest-hydro-ppoz.zip] do dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
19 października 2022 07:23 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Z-189_-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
19 października 2022 07:23 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Z-189/D/RZ/2022 - "Dostawa nowego zestawu hydroforowego do Wieży Ciśnień spełniającego wymagania przeciwpożarowe"
18 października 2022 10:30 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
17 października 2022 12:07 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
17 października 2022 12:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-223-Ogloszenie_zmiana.pdf] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
17 października 2022 12:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-223-Wyjasn_modyf_-siwz.pdf] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
17 października 2022 12:03 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
17 października 2022 11:35 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-042-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
17 października 2022 11:35 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
17 października 2022 10:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
17 października 2022 08:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
17 października 2022 08:12 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
17 października 2022 06:27 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
17 października 2022 06:27 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
14 października 2022 08:02 - () Zmiana danych dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
13 października 2022 11:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
13 października 2022 11:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ST.7z] do dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
13 października 2022 11:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
13 października 2022 11:01 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-044/Rb/RZ/2022 Wymiana uszkodzonych geokomórek z ułożeniem belek drewnianych, siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów 1 (odcinek od C do F) i 13 (całość) na terenie Infiltracji
13 października 2022 06:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [185-Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
13 października 2022 06:45 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
12 października 2022 11:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-223-siwz.zip] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
12 października 2022 11:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-223-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
12 października 2022 11:03 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Z-223/D/RZ/2022 Dostawa polarów antyelektrostatycznych i bluz polarowych
12 października 2022 09:01 - () Usunięcie dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
12 października 2022 09:01 - () Usunięcie dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
12 października 2022 06:26 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
12 października 2022 06:26 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
12 października 2022 06:08 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Przedmiar-SUGG-modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
12 października 2022 06:08 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Przedmiar-IE-IN-modyfikacja.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
12 października 2022 06:08 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-042-Wykaz-cen-zmodyf..docx] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
12 października 2022 06:08 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-042-Modyf_-SIWZ-1.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
12 października 2022 06:08 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
11 października 2022 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [SIWZ-ZR-041.zip] do dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
11 października 2022 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-ZR-041.pdf] do dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
11 października 2022 06:43 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu ZR-041"Remont uszczelnienia suszarki osadu ITPO"
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 października 2022 09:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
07 października 2022 09:37 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
04 października 2022 11:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
04 października 2022 11:09 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
04 października 2022 10:16 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie dokumentu ZR-038/D/RZ/2022 - Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
04 października 2022 10:15 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu Przetarg nieograniczony
04 października 2022 10:15 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Przetarg nieograniczony
04 października 2022 10:15 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu Przetarg nieograniczony
04 października 2022 09:40 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj.zip] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
04 października 2022 09:40 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
04 października 2022 09:40 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-042-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
04 października 2022 09:40 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-042/Rb/RZ/2022 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na serwerownię
04 października 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
03 października 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-5.pdf] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
03 października 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
03 października 2022 04:56 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
30 września 2022 21:23 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2022.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
30 września 2022 21:23 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
30 września 2022 10:50 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
30 września 2022 07:50 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
28 września 2022 08:31 - () Zmiana danych dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
27 września 2022 10:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Inspektor ds. utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
26 września 2022 08:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [dokumentacja-Smardzowa.7z] do dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
26 września 2022 08:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-3.7z] do dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
26 września 2022 08:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
26 września 2022 08:21 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-202/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej w Bydgoszczy - działki nr 40/2, 255, 306/8 obr. 0044"
23 września 2022 12:41 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [Zalacznik-2-do-SIWZ-Wzor-wykazu-cen-ZAMIENNY-1.docx] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
23 września 2022 12:41 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-23.09.2022-1.pdf] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
23 września 2022 12:41 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-23.09.2022-1.pdf] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
23 września 2022 12:41 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
23 września 2022 11:16 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-185-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
23 września 2022 11:16 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
23 września 2022 11:16 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-185/U/RZ/2022 Remont systemu pionowego na przepompowni PK-1 w Bydgoszczy
21 września 2022 11:01 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
21 września 2022 11:01 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
21 września 2022 09:03 - () Zmiana danych dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
19 września 2022 09:46 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjas-modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
19 września 2022 09:46 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
19 września 2022 06:18 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
19 września 2022 06:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-037-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
19 września 2022 06:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
19 września 2022 05:00 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
19 września 2022 04:54 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
19 września 2022 04:53 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
19 września 2022 04:51 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
16 września 2022 11:26 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-4.pdf] do dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
16 września 2022 11:26 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
16 września 2022 10:02 - () Usunięcie dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
16 września 2022 10:02 - () Usunięcie dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
16 września 2022 09:01 - () Zmiana danych dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
15 września 2022 13:08 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
15 września 2022 12:22 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [ZR-039-_-Inform-z-otw-ofert_Wegiel-aktyw.pdf] do dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
15 września 2022 12:22 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
15 września 2022 09:01 - () Zmiana danych dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
14 września 2022 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
14 września 2022 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
14 września 2022 11:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Z-197/U/RZ/2022 Załadunek, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
14 września 2022 11:03 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-3.pdf] do dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
14 września 2022 11:03 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
14 września 2022 09:03 - () Zmiana danych dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
13 września 2022 09:42 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [dokumentacja-projektowa.zip] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
13 września 2022 09:42 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
13 września 2022 09:42 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
13 września 2022 09:42 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-040/Rb/RZ/2022 - "Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Fordońskiej, Sportowej, Kujawskiej, Granicznej, Jasnej, Maciaszka, Żeglarskiej, Powstańców Wielkopolskich, Focha w Bydgoszczy"
13 września 2022 07:39 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z179-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
13 września 2022 07:39 - (Xymena Kręciszewska) Zmiana danych dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
13 września 2022 06:31 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
13 września 2022 06:21 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [ZR-039_Wyjas-Modyf_1-1.pdf] do dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
13 września 2022 06:21 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
13 września 2022 06:14 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-037-Modyf_-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
13 września 2022 06:14 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
12 września 2022 11:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 września 2022 11:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Specjalista w Dziale Marketingu
12 września 2022 11:53 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu Specjalista w Dziale Marketingu
12 września 2022 11:51 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Archiwista w dziale administracji
12 września 2022 11:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
12 września 2022 11:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
12 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
12 września 2022 08:42 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
12 września 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
12 września 2022 07:48 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [iNFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.pdf] do dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
12 września 2022 07:48 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
12 września 2022 05:42 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 września 2022 05:34 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
12 września 2022 05:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
09 września 2022 12:31 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-037-Wyjasn_SIWZ-1.pdf] do dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
09 września 2022 12:31 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
09 września 2022 11:49 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [09.09.2022-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
09 września 2022 11:49 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
09 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
09 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
09 września 2022 05:08 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
09 września 2022 05:08 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
08 września 2022 09:04 - () Zmiana danych dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
08 września 2022 08:35 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [165-wyjasnienia-tresci-SIWZ-odpowiedzi-na-pytania.pdf] do dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
08 września 2022 08:35 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
08 września 2022 07:49 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-2.7z] do dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
08 września 2022 07:49 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-1.7z] do dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
08 września 2022 07:49 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
08 września 2022 07:49 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
08 września 2022 07:49 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-191/Rb/RZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy dz. nr 8/6 w obr. 0003; dz. nr 16/14 w obr. 0006
08 września 2022 07:18 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
08 września 2022 07:18 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
07 września 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
07 września 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [ZR-037-Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
07 września 2022 11:42 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu ZR-037/U/RZ/2022 Remont rozdrabniarki Channel Monster
07 września 2022 09:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [SIWZ_Wymiana-wegla.zip] do dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
07 września 2022 09:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
07 września 2022 09:27 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu ZR-039/U/RZ/2022 "Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego i przesypanie węgla aktywnego między dwoma komorami"
07 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
06 września 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
06 września 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
06 września 2022 11:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
06 września 2022 11:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
06 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
06 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
05 września 2022 12:16 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
05 września 2022 12:16 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
05 września 2022 12:16 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Z- 187/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witebskiej na odcinku od ul. Odrzańskiej do rejonu ul. Wschodniej w Bydgoszczy
05 września 2022 11:58 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Tekst-jednolity-Zalacznik-nr-2A-po-MODYFIKACJI.doc] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
05 września 2022 11:58 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [MODYFIKACJE-SIWZ.pdf] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
05 września 2022 11:58 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu
05 września 2022 08:02 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
02 września 2022 12:09 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [181-informacjaq-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
02 września 2022 12:09 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
02 września 2022 12:08 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [182-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
02 września 2022 12:08 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
02 września 2022 11:21 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
02 września 2022 11:21 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
02 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
02 września 2022 09:02 - () Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
01 września 2022 10:07 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [Z-179-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
01 września 2022 10:07 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
01 września 2022 10:07 - (Xymena Kręciszewska) Dodanie dokumentu Z-179/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ‘’Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Bydgoszczy” 
01 września 2022 06:56 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
01 września 2022 06:55 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
01 września 2022 06:53 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [Dokumentacja-projektowa.zip] do dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
01 września 2022 06:53 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
01 września 2022 06:47 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
31 sierpnia 2022 11:03 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
31 sierpnia 2022 11:03 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [165-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
31 sierpnia 2022 11:03 - (Katarzyna Michalak) Dodanie dokumentu Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni
31 sierpnia 2022 10:20 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
31 sierpnia 2022 10:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyfikacja-termin.pdf] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
31 sierpnia 2022 10:09 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-zmiana.pdf] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
31 sierpnia 2022 10:09 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
31 sierpnia 2022 09:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-z-zalacznikami.7z] do dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
31 sierpnia 2022 09:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
31 sierpnia 2022 09:55 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Z-188/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
31 sierpnia 2022 06:37 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [zalacznik-nr-8-a-do-SIWZ.doc] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
31 sierpnia 2022 06:37 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasniena-i-modyfikacja-SIWZ-5.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
31 sierpnia 2022 06:37 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
30 sierpnia 2022 11:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
30 sierpnia 2022 09:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-2.7z] do dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
30 sierpnia 2022 09:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
30 sierpnia 2022 09:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Z-178/D/RZ/2022 Dostawa zaworów
29 sierpnia 2022 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [DOKUMENTACJA.7z] do dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
29 sierpnia 2022 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-1.7z] do dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
29 sierpnia 2022 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
29 sierpnia 2022 09:30 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-034/U/RZ/2022 Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy - część 6A i 6B
29 sierpnia 2022 04:51 - (Katarzyna Michalak) Zmiana danych dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
26 sierpnia 2022 13:01 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [SIWZ-z-zalacznikami-1.zip] do dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
26 sierpnia 2022 13:01 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [182-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
26 sierpnia 2022 13:01 - (Katarzyna Michalak) Dodanie dokumentu Z-182/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”
26 sierpnia 2022 12:55 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [SIWZ-z-zalacznikami.zip] do dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
26 sierpnia 2022 12:55 - (Katarzyna Michalak) Dodanie załącznika [181-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
26 sierpnia 2022 12:55 - (Katarzyna Michalak) Dodanie dokumentu Z-181/U/RZ/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-1-1.pdf] do dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [MODYFIKACJA-termin.pdf] do dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-1.pdf] do dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-8.zip] do dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych
26 sierpnia 2022 11:51 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy
26 sierpnia 2022 11:51 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE.pdf] do dokumentu Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy
26 sierpnia 2022 11:51 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-11.zip] do dokumentu Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy
26 sierpnia 2022 11:51 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-3.pdf] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [wyjasnienia.pdf] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Modyfikacje.zip] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-13.zip] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie_zmiana.doc] do dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:36 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyfikacje-1.pdf] do dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert-4.pdf] do dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasnienia.pdf] do dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-2.pdf] do dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-14.zip] do dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:34 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego
26 sierpnia 2022 11:30 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
26 sierpnia 2022 11:25 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
26 sierpnia 2022 11:19 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
26 sierpnia 2022 11:06 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyfikacje.pdf] do dokumentu Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu
26 sierpnia 2022 11:06 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otarcia.pdf] do dokumentu Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu
26 sierpnia 2022 11:06 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu
26 sierpnia 2022 11:06 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-6.zip] do dokumentu Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu
26 sierpnia 2022 11:06 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu
26 sierpnia 2022 10:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Wyjasn_SIWZ.pdf] do dokumentu Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:45 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ-4.zip] do dokumentu Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:45 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:28 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [SIWZ.7z] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:28 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:28 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu ZR-036/D/RZ/2022 Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych
26 sierpnia 2022 10:22 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 10:15 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:57 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:56 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:56 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:56 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja_3.7z] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:56 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:50 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:49 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:48 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:47 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:45 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:45 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
26 sierpnia 2022 06:44 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
25 sierpnia 2022 10:41 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
25 sierpnia 2022 10:39 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
25 sierpnia 2022 10:18 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
25 sierpnia 2022 10:16 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
25 sierpnia 2022 09:54 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
25 sierpnia 2022 06:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Główna/y księgowa/y
25 sierpnia 2022 06:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
25 sierpnia 2022 06:16 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu Główna/y księgowa/y
25 sierpnia 2022 06:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
24 sierpnia 2022 13:00 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-169-Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
24 sierpnia 2022 13:00 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
24 sierpnia 2022 12:53 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
24 sierpnia 2022 12:47 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-172-Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
24 sierpnia 2022 12:47 - (Katarzyna Ibiańska) Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
24 sierpnia 2022 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
24 sierpnia 2022 10:01 - () Zmiana danych dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
24 sierpnia 2022 05:39 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
23 sierpnia 2022 11:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Modyfikacja-SIWZ-4.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
23 sierpnia 2022 11:30 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
23 sierpnia 2022 11:30 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
22 sierpnia 2022 13:36 - (Marcin Rutkowski) Dodanie załącznika [Zalacznik-nr-3-Ogolny-opis-inwestycji.docx] do dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
22 sierpnia 2022 13:36 - (Marcin Rutkowski) Dodanie załącznika [Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie.docx] do dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
22 sierpnia 2022 13:36 - (Marcin Rutkowski) Dodanie załącznika [Zalacznik-nr-1-Zgloszenie.docx] do dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
22 sierpnia 2022 13:36 - (Marcin Rutkowski) Dodanie załącznika [Ogloszenie-WKR.pdf] do dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
22 sierpnia 2022 13:36 - (Marcin Rutkowski) Dodanie dokumentu OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
22 sierpnia 2022 10:57 - (Jacek) Dodanie dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
22 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
22 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Usunięcie załącznika [modyf_SIWZ-3.pdf] z dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyf_SIWZ-2.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyf_SIWZ-3.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
12 sierpnia 2022 08:44 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [siwz-1.zip] do dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
11 sierpnia 2022 06:31 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:29 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:28 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:25 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 05:57 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
11 sierpnia 2022 05:57 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 12:46 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 sierpnia 2022 12:00 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:01 - () Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 12:40 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Deklaracja dostępności
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Zalacznik-1-do-SIWZ-po-modyfikacji.doc] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-modyfikacja-2.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj.zip] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-172-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
04 sierpnia 2022 12:27 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Archiwista w dziale administracji
04 sierpnia 2022 12:25 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Reklamacje i skargi
04 sierpnia 2022 12:23 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:22 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zmiane-adresu.pdf] do dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:22 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-1.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Oswiadczenie-w-zakresie-zapotrzebowania-wody-w-odniesieniu-do-ilosci-i-rodz_.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-rozwiazanie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
03 sierpnia 2022 12:18 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
03 sierpnia 2022 12:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
03 sierpnia 2022 12:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:54 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-SIWZ-1.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
02 sierpnia 2022 11:54 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-SIWZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2-1.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacje-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacje-3.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-5.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-4.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Dokumentacja-2.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjsanienia-i-modyfikacje-SIWZ-4.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-23.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ-2.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 10:57 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
29 lipca 2022 10:54 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-3.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-2.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-1.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-9.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-2.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-1.zip] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-8.zip] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ZR-033_Inform-z-otw-ofert_Uslugi-geod.pdf] do dokumentu Usługi geodezyjne
28 lipca 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
28 lipca 2022 09:14 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
28 lipca 2022 09:12 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
27 lipca 2022 09:15 - (admin) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
27 lipca 2022 09:15 - (admin) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Dodanie dokumentu Dostępność podmiotu publicznego
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Dodanie dokumentu
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Projekty unijne
27 lipca 2022 09:04 - (admin) Zmiana danych dokumentu Deklaracja dostępności
27 lipca 2022 09:03 - (admin) Dodanie dokumentu Projekty unijne
27 lipca 2022 09:03 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
27 lipca 2022 09:00 - (admin) Dodanie załącznika [2019_1405_Regulamin.pdf] do dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
27 lipca 2022 09:00 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dług publiczny
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dochody i straty Spółki
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Dodanie załącznika [uchwala-NZW-w-sprawie-wynagradzania-czlonkow-Zarzadu-zmiana.pdf] do dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Dodanie załącznika [uchwaly-NZW-w-sprawie-wynagradzania-czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej.pdf] do dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2022.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_III_kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_I_kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_III_kwartal_2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:46 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dane teleadresowe
27 lipca 2022 08:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dane teleadresowe
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Dodanie dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
27 lipca 2022 08:43 - (admin) Dodanie dokumentu Nasza lokalizacja
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Sicienko_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Osielsko_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Biale_Blota_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Zezwolenie-Prezydenta-Bydgoszczy-na-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sci_.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
27 lipca 2022 08:37 - (admin) Dodanie dokumentu Monter w Dziale Dyspozytorskim, Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej
27 lipca 2022 08:36 - (admin) Dodanie dokumentu Inspektor ds. utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
27 lipca 2022 08:34 - (admin) Dodanie dokumentu Asystent w Dziale Głównego Geologa
27 lipca 2022 08:33 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w Dziale Zamówień
27 lipca 2022 08:32 - (admin) Dodanie dokumentu Elektryk w dziale Energomechanicznym
27 lipca 2022 08:31 - (admin) Dodanie dokumentu SPECJALISTA ds. wykonywania modeli hydraulicznych sieci w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji
27 lipca 2022 08:30 - (admin) Dodanie dokumentu Mistrz w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:29 - (admin) Dodanie dokumentu Pracownik utrzymania ruchu w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
27 lipca 2022 08:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:26 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
27 lipca 2022 08:24 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:22 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:22 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:18 - (admin) Dodanie dokumentu Operator urządzeń technologicznych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:16 - (admin) Dodanie dokumentu Referent w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:15 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w dziale controllingu
27 lipca 2022 08:14 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w dziale finansowym
27 lipca 2022 08:13 - (admin) Dodanie dokumentu Archiwista w dziale administracji
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Dodanie załącznika [wskazniki-zanieczyszczen-metodyka.pdf] do dokumentu Woda i ścieki lata 2018 - 2021
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 - 2021
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:48 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wykaz spraw
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-wodomierze-lokalowe.pdf] do dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-oplombowanie-wodomierzy-lokalowych.pdf] do dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:34 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Wodomierzy.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wytyczne-montazu-wodomierza-ogrodowego.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-1.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-wodomierza-ogrodowego-lub-odlicznika_sciekow.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:27 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-przeniesienie-wodomierza-glownego.pdf] do dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
27 lipca 2022 07:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-przylacza-kanalizacyjnego-deszczowego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-wodociagowego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-kanalizacyjnego-sanitarnego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Warunki-techniczne-woda-i-kanal-.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-kanalizacja-deszczowa.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-uzgodnienie-dokumentacji-projektowej.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:17 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Dodanie dokumentu ARCHIWUM BIP
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-033_SIWZ_Uslugi-geodez.zip] do dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-033_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-3.zip] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1-2.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-7.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1-2.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [ST-przedm.decyzje.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-6.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1-1.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [projekty.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [12.07.2022-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [137-SIWZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [137-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Z-147-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-2.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Z-147-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-5.zip] do dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:20 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-1.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [Z-141-Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [Z-141-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-2.pdf] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_SIWZ.zip] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-4.zip] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1-1.pdf] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-1.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:07 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Zmiana danych dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE-1.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Z-093_Infor-z-otwarcia-ofert_-Dost.-chloru.pdf] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Z-093_skan-Ogloszenia.pdf] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Chlor.zip] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana.doc] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [modyfikacje-termin.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Modyf-tresci-SIWZ-termin.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjas_modyf-tresci-SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [3.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [2.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [1a.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [1.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:13 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:11 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:14 - (admin) Zmiana danych dokumentu Default Kit
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Dodanie dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
19 kwietnia 2022 07:56 - (admin) Dodanie dokumentu Inne przetargi
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu W toku
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Aktualne
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:50 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - zamknięte
19 kwietnia 2022 07:49 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - zamknięte
19 kwietnia 2022 07:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - otwarte
19 kwietnia 2022 07:48 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - otwarte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
15 kwietnia 2022 13:42 - (Tomasz Gutowski) Zmiana danych dokumentu Przetarg
15 kwietnia 2022 13:42 - (Tomasz Gutowski) Zmiana danych dokumentu Przetarg
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [zal.-9.2-9.5-OPZ.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [zal.-9.1-OPZ.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-020-U-ogloszenie.pdf] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Dodanie dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content