Rejestr zmian

14 Maj 2021 14:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu: Sprzedaży wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego.
14 Maj 2021 14:10 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Dostawa wapna hydratyzowanego
14 Maj 2021 14:04 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy
13 Maj 2021 13:55 - (Marcin Rutkowski) Zmiana danych dokumentu: Dostawa rur i kształtek z PVC studni inspekcyjnych, włazów oraz pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego