Rejestr zmian

24 Sty 2022 10:07 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Zakup przepływomierza do pomiaru ścieków w kanałach sanitarnych i deszczowych
24 Sty 2022 09:59 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: „Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon””
21 Sty 2022 15:08 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Piziewicza w Bydgoszczy wraz z przyłączami – działki nr 7/36, 7/37, 7/42
21 Sty 2022 10:43 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz