Rejestr zmian

25 Lis 2021 13:56 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej dz. nr 255, 306/8 obręb 044 w Bydgoszczy"
24 Lis 2021 13:23 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu: Zakup i dostawa komputerów oraz drukarek
24 Lis 2021 12:54 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do ul. T. Gackowskiego (od ul. Bielickiej do wysokości bloku przy ul. T. Gackowskiego 3a) w Bydgoszczy
24 Lis 2021 11:24 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewodów wodociągowych zasilających pijalnię wody ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy"