Majątek spółki

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma Ernst & Young) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1.366.128.809,88 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.149.114.614,20 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.142.373.943,13 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.796.617,81 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 4.639.819,40 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 304.233,86 zł.
2) aktywa obrotowe równe 217.014.195,68 zł

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: wtorek, 18, sierpień 2020 11:34

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:25


18 sierpień 2020 11:34 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2019 13:22 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 09:01 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 czerwiec 2018 09:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...