Majątek spółki

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma Ernst & Young) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1.366.722.743,67 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.160.104.644,94 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.153.899.345,75 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.538.212,82 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 4.426.411,29 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 240.675,08 zł.
2) aktywa obrotowe równe 206.618.098,73 zł

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28, czerwiec 2021 11:33

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:25


28 czerwiec 2021 11:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 sierpień 2020 11:34 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2019 13:22 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 09:01 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 czerwiec 2018 09:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...