Dług publiczny

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów o podobnym charakterze, w tym wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2020 r., wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), wynosiła 186.364.361,96 zł. Ich wartość nominalna pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 176.425.277,32 zł.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28, czerwiec 2021 11:25

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:26

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:26


28 czerwiec 2021 11:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 sierpień 2020 11:36 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2019 13:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2013 09:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:26 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...