Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni

KC-roztrzygnięte|

Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z terenem budowy odbędzie się 06.09.2022 o godz. 10:00 w... Czytaj dalej → Z-165/Rb/RZ/2022 – Wydzielenie w pomieszczeniu magazynowym w budynku E stanowiska do obsługi narzędziowni

Z-182/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Jacek Kordyś Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 06:54 Data wytworzenia: 26... Czytaj dalej → Z-182/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Łowiskowej w Bydgoszczy – dz. nr 119 obręb 316”

Z-181/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:”Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”

KC-roztrzygnięte|

Informację wytworzył: Jacek Kordyś Ostatnia modyfikacja: 19 września 2022 06:53 Data wytworzenia: 26... Czytaj dalej → Z-181/U/RZ/2022 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:”Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej na odcinku od zasuwy Z20252 w ul. Fromborskiej do końca ul. Giżyckiej działka 149 obręb 487 w Bydgoszczy”

Close Search Window
Skip to content