Struktura organizacyjna

Struktura Spółki podzielona jest na piony organizacyjne, za które odpowiedzialni są: Dyrektor Naczelny - Prezes Zarządu Spółki oraz dyrektorzy pionów organizacyjnych - Członkowie Zarządu:


 PION OGÓLNY, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu
- Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków,
Dział BHP,
Dział Informatyki i Telekomunikacji,
Dział Organizacyjny,
Dział Prawny,
Dział Public Relations,
Dział Realizacji Projektu,
Dział Spraw Pracowniczych,
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Rewizji,
Dział Aplikacji Informatycznych,
Dział Inżyniera Kontraktu.


 PION EKONOMICZNY, podległy bezpośrednio Dyrektorowi d/s Ekonomicznych
 - członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  

Główny Księgowy:
  -Dział Finansowy,
  -Dział Księgowości,
 - Dział Księgowości Majątkowej,
 Dział Controllingu,
 Biuro Obsługi Klienta,
 Dział Sprzedaży,
 Dział Windykacji,
 Zakład Wodomierzy,
 Pełnomocnik ds. Obligacji Przychodowych,

Dział Administracji.

PION ROZWOJU, podległy bezpośrednio Dyrektorowi d/s Rozwoju - członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:

Dział Techniczny,
Dział Spraw Terenowo-Prawnych,
Dział Zamówień,
Dział Projektowania i Planowania Inwestycji,
Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych,
Dział Głównego Geologa,
Dział Komputerowego Systemu Informacji Technicznej,
Dział Marketingu,
Dział Technologiczny,
Dział Zaopatrzenia,
Specjalista ds. Badań i Rozwoju.

PION EKSPLOATACYJNY, podległy bezpośrednio Dyrektorowi d/s Eksploatacji
 - członkowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:  

Dział Dyspozytorski,
Zakład Eksploatacyjny Fordon,
Zakład Oczyszczania Ścieków,
Zakład Produkcji Wody,
Zakład Sieci Kanalizacyjnej,
Zakład Sieci Wodociągowej,
Dział Energomechaniczny,
Zakład Transportu.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31, lipiec 2017 10:03

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:25


31 lipiec 2017 10:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
31 lipiec 2017 10:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
10 luty 2017 09:17 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 10:09 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 10:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 10:08 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 10:07 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 czerwiec 2014 11:00 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 czerwiec 2014 10:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 11:04 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 11:03 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:55 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:54 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:50 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:45 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...