Rejestr zmian

17 Sie 2018 11:46 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego oraz stacji transformatorowej, linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie oczyszczalni ścieków Osowa Góra
17 Sie 2018 11:39 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Dwernickiego”
17 Sie 2018 11:29 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej (do pól irygacyjnych)w Bydgoszczy”
17 Sie 2018 10:38 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Remont wiaty (obiekt nr 51) i wykonanie pomostu do obsługi przepływomierzy w pompowni PFK na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon”