Rejestr zmian

31 Mar 2020 09:31 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Smukalskiej (droga dojazdowa dz. Nr 7/5 obr. 305) wraz z przyłączami w Bydgoszczy
31 Mar 2020 09:30 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Inwalidów oraz drodze dojazdowej od ul. Inwalidów w Bydgoszczy
31 Mar 2020 09:30 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Budowa sieci wodociągowej od ul. Wyzwolenia - Etap II
31 Mar 2020 09:28 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pod Skarpą, ul. Książęca, Przemysła II, Janusza Wojsławica, Olta Żyrowica w Bydgoszczy