Rejestr zmian

23 Kwi 2018 11:26 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: "Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych"
20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.
20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Dodanie załącznika [Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ_2.zip] do dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.
20 Kwi 2018 14:50 - (Elżbieta Jażdżyk) Dodanie załącznika [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf] do dokumentu: Remont studni głębinowych 9M, 2Qz, 3Qz na terenie ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy.