Rejestr zmian

05 Mar 2021 08:09 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu: Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej – dz. nr 34, 29 obręb 452 w Bydgoszczy”
05 Mar 2021 08:08 - (Przemysław Mikołajczyk) Zmiana danych dokumentu: Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej – dz. nr 34, 29 obręb 452 w Bydgoszczy”
03 Mar 2021 14:36 - (Katarzyna Ibianska) Zmiana danych dokumentu: Remont dwóch rozdrabniarek Channel Monster
03 Mar 2021 14:35 - (Katarzyna Ibianska) Dodanie załącznika [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf] do dokumentu: Remont dwóch rozdrabniarek Channel Monster