Rejestr zmian

31 Mar 2020 12:33 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej w Bydgoszczy
31 Mar 2020 12:28 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu: "Usługi geodezyjne"
31 Mar 2020 10:28 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Usługa doradztwa w zakresie zagadnień ekonomicznych i finansowych przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego
31 Mar 2020 10:27 - (Magdalena Błaszek) Zmiana danych dokumentu: Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Solna - Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Księcia Witolda, Krabowej, Śląskiej w Bydgoszczy