Rejestr zmian

23 Wrz 2020 13:46 - (Katarzyna Ibianska) Zmiana danych dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy"
23 Wrz 2020 13:45 - (Katarzyna Ibianska) Dodanie załącznika [Z 210 Wyjasn siwz.pdf] do dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy"
23 Wrz 2020 13:03 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: Budowa i remont sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego i Baczyńskiego wraz z przyłączami
23 Wrz 2020 12:57 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Bydgoszczy wraz z przyłączami