Rejestr zmian

15 Cze 2018 14:34 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Modernizacja punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy
15 Cze 2018 14:29 - (Magdalena Błaszek) Dodanie dokumentu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Chemicznej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Hutniczej w Bydgoszczy
14 Cze 2018 12:18 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Remont budynku mieszkalnego na terenie Zakładu Produkcji Wody SW-1 „Las Gdański”
14 Cze 2018 08:31 - (Elżbieta Jażdżyk) Zmiana danych dokumentu: Remont pomieszczeń Zakładu Wodomierzy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy