Podstawowe dane
Przedmiot działalności

Spółka działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Decyzją nr 1/03 z dnia 02.01.2003 r. na podstawie  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem Działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji  Działalności (PKD) jest:

 1. pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z,
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z,
 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,
 4. zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z,
 5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,
 6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,
 7. pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
 8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
 9. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,
 10. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich 43.13.Z,
 11. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
 12. działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,
 13. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,
 14. wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z,
 15. handel energią elektryczną – 35.14.Z,
 16. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana –  96.09.Z,
 17. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
 18. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zezwolenie Prezydenta Bydgoszczy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ści~.pdf)Zezwolenie Prezydenta Bydgoszczy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ści~.pdf[Zezwolenie Prezydenta Bydgoszczy na prowadzenie działalności dla MWiK w Bydgoszczy.]1810 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 04, lipiec 2016 10:01

data wytworzenia: poniedziałek, 01, październik 2012 17:10

opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2012 17:10


04 lipiec 2016 10:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 10:01 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 lipiec 2016 09:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
05 luty 2014 07:56 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
05 luty 2014 07:50 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
05 luty 2014 07:49 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zezwolenie Prezydenta Bydgoszczy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf] do dokumentu
27 luty 2013 11:42 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 08:51 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 08:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
01 październik 2012 17:10 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...