Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska :

SPECJALISTA w Dziale Realizacji Projektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska specjalność urządzenia sanitarne
- podstawowa umiejętność posługiwania się narzędziami CAD
- znajomość warunków kontraktowych FIDIC
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
- umiejętność wykorzystania Internetu jako narzędzia pracy
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

*****

INSPEKTOR NADZORU w Dziale Inwestycji i Remontów Kapitalnych

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe techniczne
- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi
- umiejętność wykonywania kosztorysów inwestorskich
- umiejętność obsługi komputera, w tym programów: Word, Excel
- prawo jazdy kat. B.

 *****

 

INŻYNIER AUTOMATYK w Dziale Dyspozytorskim

 

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe kierunkowe po studiach inżynierskich na wydziale informatyki, automatyki lub telekomunikacji
(dopuszczalne wykształcenie uniwersyteckie tj. fizyka techniczna, programowanie, przy znajomości sterowników PLC lub zainteresowania programami do modelowania urządzeń lub zjawisk fizycznych)
- mile widziane zainteresowanie techniką, ciekawość, dokładność i odpowiedzialność
- czynne prawo jazdy kat.B.
Zakres zadań:
- konfiguracja istniejących i nowych stacji obiektowych systemu monitoringu
- utrzymanie i rozwój istniejącej aplikacji SCADA
- współpraca z firmami zewnętrznymi przy rozbudowie systemu
- utrzymanie i kalibracja aparatury kontrolno - pomiarowej

 *****

 

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ w Dziale Projektowania Inwestycji

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku Inżynieria sanitarna
- uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Zakres zadań na stanowisku:
- przygotowanie analiz, koncepcji, informacji oraz sprawozdań dotyczących działalności technicznej Spółki w zakresie technicznym systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
- opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych.

 *****

SPECJALISTA w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku Inżynieria sanitarna
- doświadczenie w opracowywaniu modeli hydraulicznych w zakresie sieci wod-kan
- umiejętność obsługi programów EPANET i SWMM, mile widziana znajomość Bentley WaterGEMS i SewerGEMS lub Mike URBAN.
Zakres zadań na stanowisku:
- opracowywanie modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- przygotowanie analiz i koncepcji w zakresie technicznym systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.

*****

KOSZTORYSANT w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji
 
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
 
- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska, 
- min. 10 lat doświadczenia w sporządzaniu kosztorysów w zakresie sieci, urządzeń i obiektów wod-kan oraz co najmniej 5 lat pracy w firmie wykonawczej,
- umiejętności czytania dokumentacji projektowej oraz wykonywania wycen i przedmiarów robót branży sanitarnej i drogowej,
- znajomość Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych i obsługi programu NORMA, World, Excel, Outlook.
Zakres zadań: 
- analiza dokumentacji projektowej i opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dla projektów inwestycyjnych,
- na podstawie wstępnych koncepcji opracowywanie wycen do planów wieloletnich,
- wykonywanie wycen koncepcji dla usługi „Projektuj-Buduj” oraz wg. nowej procedury uzgadniania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
- ocena kosztów realizacji MPZP w zakresie kanalizacji deszczowej.
 

***** 

 

 

 

MONTER w Zakładzie Sieci Wodociągowej, Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej i w Zakładzie Wykonawstwa

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
- czynne prawo jazdy kat.B, mile widziane E do B
- umiejętność pracy w grupie.

*****

 

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość urządzeń, automatyki przemysłowej,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- sumienność i dyspozycyjność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

 

*****

 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu: elektryk, automatyk, elektronik,
- mile widziana praktyka na instalacjach termicznych,
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki, pneumatyki, automatyki przemysłowej,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji E dla grupy I,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (miernik elektroniczny, kalibrator, oprogramowanie sterowników),
- umiejętność czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

*****

 

 

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w oparciu o wartości wynikające z prawie 120-letniej tradycji
- pracę na pełen etat w nowocześnie zarządzanej firmie
- przyjazny system adaptacji i szkoleń
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- terminowo wypłacane wynagrodzenie
- programy socjalne dla pracowników (m.in. dofinansowanie do wczasów i do posiłków, coroczny rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci, paczki świąteczne).

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 - 14.50

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.