Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska :

*****

SPECJALISTA w Dziale Zamówień Publicznych

Oczekiwania wobec kandydatów:

- udokumentowane 5-letnie doświadczenie pracy w Dziale Zamówień
- wykształcenie wyższe
- praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- biegła obsługa komputera
- umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań:
- prowadzenie zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami spółki, postępowań o udzielanie zamówienia Publicznego, w tym m.in: sporządzanie SIWZ, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, projektów wezwań/wyjaśnień/uzupełnień, projektów wyników postępowań, sprawdzanie ofert złożonych w ramach prowadzonego postępowania
- weryfikacja wniosków sporządzanych przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne spółki.

 

*****

KOSZTORYSANT w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska, 

- min. 10 lat doświadczenia w sporządzaniu kosztorysów w zakresie sieci, urządzeń i obiektów wod-kan oraz co najmniej 5 lat pracy w firmie wykonawczej,

- umiejętności czytania dokumentacji projektowej oraz wykonywania wycen i przedmiarów robót branży sanitarnej i drogowej,

- znajomość Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych i obsługi programu NORMA, World, Excel, Outlook.

 

Zakres zadań: 

- analiza dokumentacji projektowej i opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dla projektów inwestycyjnych,

- na podstawie wstępnych koncepcji opracowywanie wycen do planów wieloletnich,

- wykonywanie wycen koncepcji dla usługi „Projektuj-Buduj” oraz wg. nowej procedury uzgadniania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ,

- ocena kosztów realizacji MPZP w zakresie kanalizacji deszczowej.

 


*****
MONTER w Zakładzie Sieci Wodociągowej i Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
- czynne prawo jazdy kat.B, mile widziane E do B
- umiejętność pracy w grupie.

 *****

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość urządzeń, automatyki przemysłowej,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- sumienność i dyspozycyjność,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

 

*****

 

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe o profilu: elektryk, automatyk, elektronik,
- mile widziana praktyka na instalacjach termicznych,
- znajomość urządzeń z obszaru elektryki, pneumatyki, automatyki przemysłowej,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji E dla grupy I,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (miernik elektroniczny, kalibrator, oprogramowanie sterowników),
- umiejętność czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- gotowość do pracy zmianowej.

*****

MISTRZ - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryk, automatyk, elektronik),
- doświadczenie w pracy na stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży elektroenergetycznej, AKPiA ,
- znajomość urządzeń z obszaru automatyki przemysłowej, elektryki, pneumatyki,
- aktualne uprawnienia - Świadectwa Kwalifikacji D dla grupy I, II i III,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników i czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
- czynne prawo jazdy kat.B,
- umiejętność kierowania zespołem,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

 *****

SPECJALISTA w Dziale Realizacji Projektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska specjalność urządzenia sanitarne,
- mile widziane doświadczenie w Jednostce Realizującej Projekt,
- znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
- podstawowa umiejętność posługiwania się narzędziami CAD,
- znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- umiejętność wykorzystania Internetu jako narzędzia pracy.

*****

 

 

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w oparciu o wartości wynikające z prawie 120-letniej tradycji
- pracę na pełen etat w nowocześnie zarządzanej firmie
- przyjazny system adaptacji i szkoleń
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
- terminowo wypłacane wynagrodzenie
- programy socjalne dla pracowników (m.in. dofinansowanie do wczasów i do posiłków, coroczny rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci, paczki świąteczne).

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty pracy prosimy kierować  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa stanowiska w temacie maila) lub Biuro Obsługi Klienta MWiK ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz w godz. 6.50 - 14.50

 

Klauzula:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 693-168-329 lub pod wskazanym adresem siedziby firmy.

SPECJALISTA w Dziale Realizacji Projektu

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe w zakresie Inżynierii Środowiska specjalność urządzenia sanitarne,

- mile widziane doświadczenie w Jednostce Realizującej Projekt,

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC,

- podstawowa umiejętność posługiwania się narzędziami CAD,

- znajomość pakietu MS Office,

- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

- umiejętność wykorzystania Internetu jako narzędzia pracy.