Majątek spółki

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma Ernst & Young) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 1.293.583.261,03 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.120.839.461,07 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.112.590.705,81 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.370.337,09 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 6.817.698,01 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 60.720,16 zł.
2) aktywa obrotowe równe 172.743.799,96 zł

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 28, czerwiec 2018 12:47

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:25


28 czerwiec 2018 12:47 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 09:01 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
11 czerwiec 2018 09:55 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:04 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:02 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...