Majątek spółki

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma Ernst & Young) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 
1.310.889.683,63 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.152.526.622,83 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.141.456.685,10 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.489.258,69 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 7.695.618,25 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.885.060,79 zł.

2) aktywa obrotowe równe 158.363.060,80 zł

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17, lipiec 2017 14:14

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:25


17 lipiec 2017 14:14 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:13 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:04 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:02 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...