Dług publiczny

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów o podobnym charakterze, w tym wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2017 r., wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), wynosiła 281.268.389,24 zł. Ich wartość nominalna pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 265.752.127,00 zł.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 28, czerwiec 2018 12:50

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:26

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:26


28 czerwiec 2018 12:50 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:16 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:09 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:04 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:41 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
12 marzec 2013 09:43 - (Alicja Gołata) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:26 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...