16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Usunięcie załącznika [modyf_SIWZ-3.pdf] z dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyf_SIWZ-2.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:07 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyf_SIWZ-3.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [modyf_SIWZ-3.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
16 sierpnia 2022 13:03 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
12 sierpnia 2022 08:44 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [siwz-1.zip] do dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
12 sierpnia 2022 08:41 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Budowa i remont obiektów wzdłuż ścieżki dydaktycznej przy oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy
11 sierpnia 2022 06:31 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:29 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:28 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 06:25 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Redakcja Biuletynu
11 sierpnia 2022 05:57 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
11 sierpnia 2022 05:57 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 12:46 - (Jacek) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
10 sierpnia 2022 12:00 - (Małgorzata Budysz) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 11:54 - (Małgorzata Budysz) Dodanie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:03 - () Usunięcie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
10 sierpnia 2022 09:01 - () Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 12:40 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Deklaracja dostępności
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Zalacznik-1-do-SIWZ-po-modyfikacji.doc] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-modyfikacja-2.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 10:58 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Dok-proj.zip] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie załącznika [Z-172-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 09:13 - (Katarzyna Ibiańska) Dodanie dokumentu Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania przepływomierza
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
05 sierpnia 2022 06:27 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
04 sierpnia 2022 12:27 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Archiwista w dziale administracji
04 sierpnia 2022 12:25 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Reklamacje i skargi
04 sierpnia 2022 12:23 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:22 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zmiane-adresu.pdf] do dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:22 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Zmiana danych teleadresowych
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-1.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Oswiadczenie-w-zakresie-zapotrzebowania-wody-w-odniesieniu-do-ilosci-i-rodz_.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-rozwiazanie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy.pdf] do dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
04 sierpnia 2022 12:21 - (Bogna Dominiak) Zmiana danych dokumentu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
03 sierpnia 2022 12:18 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
03 sierpnia 2022 12:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
03 sierpnia 2022 12:17 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:54 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [wyjasnienia-i-modyfikacja-SIWZ-1.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
02 sierpnia 2022 11:54 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-SIWZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [173-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
02 sierpnia 2022 11:45 - (Adrianna Wróbel) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2-1.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacje-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [modyfikacje-3.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-5.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-4.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Dokumentacja-2.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Wyjsanienia-i-modyfikacje-SIWZ-4.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-23.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Modyfikacja-tresci-SIWZ-2.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 11:11 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
29 lipca 2022 10:57 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
29 lipca 2022 10:54 - (Magdalena Puszczykowska) Zmiana danych dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
29 lipca 2022 07:53 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Usunięcie dokumentu Kontrole zewnętrzne
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu
29 lipca 2022 07:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-3.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-2.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-cz-1.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-9.zip] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie-2.pdf] do dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 11:09 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu "Budowa punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy”.
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [dokumentacja-1.zip] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [SIWZ-8.zip] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie załącznika [Ogloszenie.pdf] do dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 10:18 - (Magdalena Puszczykowska) Dodanie dokumentu Prace remontowe w budynku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy
28 lipca 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Dodanie załącznika [ZR-033_Inform-z-otw-ofert_Uslugi-geod.pdf] do dokumentu Usługi geodezyjne
28 lipca 2022 09:29 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
28 lipca 2022 09:14 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
28 lipca 2022 09:12 - (Adrianna Wróbel) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
27 lipca 2022 09:15 - (admin) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
27 lipca 2022 09:15 - (admin) Zmiana danych dokumentu Usługi geodezyjne
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Dodanie dokumentu Dostępność podmiotu publicznego
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Dodanie dokumentu
27 lipca 2022 09:05 - (admin) Zmiana danych dokumentu Projekty unijne
27 lipca 2022 09:04 - (admin) Zmiana danych dokumentu Deklaracja dostępności
27 lipca 2022 09:03 - (admin) Dodanie dokumentu Projekty unijne
27 lipca 2022 09:03 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
27 lipca 2022 09:00 - (admin) Dodanie załącznika [2019_1405_Regulamin.pdf] do dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
27 lipca 2022 09:00 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dług publiczny
27 lipca 2022 08:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dochody i straty Spółki
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Majątek spółki
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Dodanie załącznika [uchwala-NZW-w-sprawie-wynagradzania-czlonkow-Zarzadu-zmiana.pdf] do dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Dodanie załącznika [uchwaly-NZW-w-sprawie-wynagradzania-czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej.pdf] do dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Spółki zależne MWiK
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2022.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2021.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2020.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2019.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2018.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2017.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2016.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-III-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-I-kwartal-2015.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_III_kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_I_kwartal_2014.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-IV-kwartal-2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat_za_III_kwartal_2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Dodanie załącznika [Komunikat-za-II-kwartal-2013.pdf] do dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:48 - (admin) Zmiana danych dokumentu W zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom
27 lipca 2022 08:46 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dane teleadresowe
27 lipca 2022 08:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dane teleadresowe
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Dodanie dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu
27 lipca 2022 08:44 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
27 lipca 2022 08:43 - (admin) Dodanie dokumentu Nasza lokalizacja
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Sicienko_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Osielsko_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Biale_Blota_zezwolenie.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Dodanie załącznika [Zezwolenie-Prezydenta-Bydgoszczy-na-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sci_.pdf] do dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe dane
27 lipca 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Ogłoszenia o naborze do pracy
27 lipca 2022 08:37 - (admin) Dodanie dokumentu Monter w Dziale Dyspozytorskim, Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej
27 lipca 2022 08:36 - (admin) Dodanie dokumentu Inspektor ds. utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
27 lipca 2022 08:34 - (admin) Dodanie dokumentu Asystent w Dziale Głównego Geologa
27 lipca 2022 08:33 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w Dziale Zamówień
27 lipca 2022 08:32 - (admin) Dodanie dokumentu Elektryk w dziale Energomechanicznym
27 lipca 2022 08:31 - (admin) Dodanie dokumentu SPECJALISTA ds. wykonywania modeli hydraulicznych sieci w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji
27 lipca 2022 08:30 - (admin) Dodanie dokumentu Mistrz w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:29 - (admin) Dodanie dokumentu Pracownik utrzymania ruchu w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
27 lipca 2022 08:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:26 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
27 lipca 2022 08:24 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:22 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:22 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
27 lipca 2022 08:18 - (admin) Dodanie dokumentu Operator urządzeń technologicznych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:16 - (admin) Dodanie dokumentu Referent w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
27 lipca 2022 08:15 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w dziale controllingu
27 lipca 2022 08:14 - (admin) Dodanie dokumentu Specjalista w dziale finansowym
27 lipca 2022 08:13 - (admin) Dodanie dokumentu Archiwista w dziale administracji
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Dodanie załącznika [wskazniki-zanieczyszczen-metodyka.pdf] do dokumentu Woda i ścieki lata 2018 - 2021
27 lipca 2022 08:07 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 - 2021
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:54 - (admin) Zmiana danych dokumentu Biuletyn Informacji Publicznej MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.
27 lipca 2022 07:48 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wykaz spraw
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-wodomierze-lokalowe.pdf] do dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-oplombowanie-wodomierzy-lokalowych.pdf] do dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:43 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opomiarowanie budynku wielolokalowego
27 lipca 2022 07:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:34 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Zlecenie-uslugi-dla-Zakladu-Wodomierzy.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wytyczne-montazu-wodomierza-ogrodowego.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-1.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-wodomierza-ogrodowego-lub-odlicznika_sciekow.pdf] do dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:33 - (admin) Zmiana danych dokumentu Założenie wodomierza ogrodowego lub odlicznika ścieków
27 lipca 2022 07:27 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-na-przeniesienie-wodomierza-glownego.pdf] do dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
27 lipca 2022 07:27 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zmiana lokalizacji wodomierza
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wycene-Projektujemy-i-budujemy.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-przylacza-kanalizacyjnego-deszczowego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-wodociagowego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-odbior-i-wlaczenie-do-sieci-przylacza-kanalizacyjnego-sanitarnego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Warunki-techniczne-woda-i-kanal-.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych-kanalizacja-deszczowa.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-uzgodnienie-dokumentacji-projektowej.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Dodanie załącznika [Wniosek-o-zamontowanie-wodomierza-glownego.pdf] do dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:26 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
27 lipca 2022 07:17 - (admin) Zmiana danych dokumentu ARCHIWUM BIP
26 lipca 2022 13:52 - (admin) Usunięcie dokumentu Test
26 lipca 2022 13:51 - (admin) Dodanie dokumentu Test
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
26 lipca 2022 13:49 - (admin) Dodanie dokumentu ARCHIWUM BIP
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:41 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu
26 lipca 2022 13:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-033_SIWZ_Uslugi-geodez.zip] do dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-033_Ogloszenie.pdf] do dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:18 - (admin) Dodanie dokumentu Usługi geodezyjne
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-3.zip] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1-2.pdf] do dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:14 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-7.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1-2.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:06 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [ST-przedm.decyzje.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-6.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1-1.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie załącznika [projekty.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 12:03 - (admin) Dodanie dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [12.07.2022-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [137-SIWZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie załącznika [137-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:48 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Z-147-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-2.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie załącznika [Z-147-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:45 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-5.zip] do dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:41 - (admin) Dodanie dokumentu Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych
21 lipca 2022 11:20 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [siwz-1.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie załącznika [Z-140-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:19 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [Z-141-Zal-nr-5-siwz-OPZ.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie załącznika [Z-141-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 11:00 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową przepływomierza elektromagnetycznego na terenie awaryjnego ujęcia wody-działka nr 16/14 obręb 241 w Bydgoszczy”
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-2.pdf] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjasn_modyf_SIWZ.zip] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-4.zip] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1-1.pdf] do dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:46 - (admin) Dodanie dokumentu Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:15 - (admin) Dodanie dokumentu Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia-1.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [modyfikacja-SIWZ.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:11 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa zestawu hydroforowego
21 lipca 2022 10:07 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Zmiana danych dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [Informacja-z-otwarcia.pdf] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:06 - (admin) Dodanie dokumentu "Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów"
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [informacja-z-otwarcia-ofert.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie załącznika [OGLOSZENIE-1.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 10:03 - (admin) Dodanie dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Z-093_Infor-z-otwarcia-ofert_-Dost.-chloru.pdf] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Z-093_skan-Ogloszenia.pdf] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie załącznika [Chlor.zip] do dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:53 - (admin) Dodanie dokumentu Dostawa chloru ciekłego
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-zmiana.doc] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [modyfikacje-termin.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Modyf-tresci-SIWZ-termin.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-1.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [Wyjas_modyf-tresci-SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [3.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [2.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [1a.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Dodanie załącznika [1.-Dokumentacja.zip] do dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:18 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:16 - (admin) Usunięcie dokumentu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Piaski w Bydgoszczy"
21 lipca 2022 09:15 - (admin) Usunięcie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami przy ul. B. Głowackiego 55 i B. Głowackiego 57 w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:15 - (admin) Usunięcie dokumentu Remont i serwis agregatu kogeneracyjnego DEUTZ
21 lipca 2022 09:14 - (admin) Usunięcie dokumentu Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:14 - (admin) Usunięcie dokumentu Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej od studni GR3.80S do studni NAD_4S w Bydgoszczy.
21 lipca 2022 09:13 - (admin) Usunięcie dokumentu Dostawa oleju opałowego
21 lipca 2022 09:13 - (admin) Usunięcie dokumentu Remont obiektów hydroforni w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:13 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:12 - (admin) Usunięcie dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
21 lipca 2022 09:11 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
21 lipca 2022 09:02 - (admin) Usunięcie dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:51 - () Zmiana danych dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:40 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:40 - (admin) Zmiana danych dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:38 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Test
07 czerwca 2022 07:38 - (admin) Dodanie dokumentu Test
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-3.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu-1.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:26 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:23 - (admin) Zmiana danych dokumentu Remont obiektów hydroforni w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:22 - (admin) Dodanie dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:18 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-1.zip] do dokumentu Remont obiektów hydroforni w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:18 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-022-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Remont obiektów hydroforni w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:18 - (admin) Dodanie dokumentu Remont obiektów hydroforni w Bydgoszczy
19 kwietnia 2022 08:14 - (admin) Zmiana danych dokumentu Default Kit
19 kwietnia 2022 08:12 - (admin) Zmiana danych dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu1.pdf] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja-3.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja-2.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja-1.zip] do dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 08:11 - (admin) Dodanie dokumentu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opławiec w Bydgoszczy - dz. nr 8/4, 7/3, 6/1, 6/5, 32, 6/4, 6/3, 5/2, 6/2, 7/2, 8/3 w obr. 0296
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Dodanie dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu W toku
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Aktualne
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:57 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:56 - (admin) Zmiana danych dokumentu Inne przetargi
19 kwietnia 2022 07:56 - (admin) Dodanie dokumentu Inne przetargi
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamknięte
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Otwarte
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu W toku
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Dodanie dokumentu Aktualne
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:55 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Dodanie dokumentu Unieważnione
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Dodanie dokumentu Zamknięte
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Dodanie dokumentu Otwarte
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu
19 kwietnia 2022 07:52 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
19 kwietnia 2022 07:51 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:50 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:50 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - zamknięte
19 kwietnia 2022 07:49 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - zamknięte
19 kwietnia 2022 07:49 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi UPZP - otwarte
19 kwietnia 2022 07:48 - (admin) Dodanie dokumentu Przetargi UPZP - otwarte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - w toku
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - unieważnione
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - roztrzygnięte
19 kwietnia 2022 07:45 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi KC - aktualne
15 kwietnia 2022 13:42 - (Tomasz Gutowski) Zmiana danych dokumentu Przetarg
15 kwietnia 2022 13:42 - (Tomasz Gutowski) Zmiana danych dokumentu Przetarg
12 kwietnia 2022 08:38 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-26.zip] do dokumentu Dostawa oleju opałowego
12 kwietnia 2022 08:38 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-021-Ogloszenie.pdf] do dokumentu Dostawa oleju opałowego
12 kwietnia 2022 08:38 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dostawa oleju opałowego
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [SIWZ-2.zip] do dokumentu Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej od studni GR3.80S do studni NAD_4S w Bydgoszczy.
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [ogloszenie-o-zamowieniu.pdf] do dokumentu Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej od studni GR3.80S do studni NAD_4S w Bydgoszczy.
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej od studni GR3.80S do studni NAD_4S w Bydgoszczy.
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Grunwaldzkiej od studni GR3.80S do studni NAD_4S w Bydgoszczy.
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [zal.-9.2-9.5-OPZ.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [zal.-9.1-OPZ.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [ZR-020-U-ogloszenie.pdf] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Dodanie załącznika [siwz.zip] do dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:37 - (admin) Zmiana danych dokumentu Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:32 - (admin) Zmiana danych dokumentu Podstawowe informacje
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Dodanie dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Wody opadowe lub roztopowe 2020 – 2022
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Woda i ścieki lata 2018 – 2021
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Opłaty za wodę i ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Komunikaty
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Zamówienia prowadzone zgodnie z Kodeksem Cywilnym
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Przetargi
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Regulamin usług
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Załatwianie spraw
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Finanse spółki
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu Władze i struktura
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
12 kwietnia 2022 08:31 - (admin) Zmiana danych dokumentu
Close Search Window
Skip to content