Wykaz spraw
Przyłączenie posesji do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych prowadzi Dział Techniczny - Biuro Obsługi Klienta tel. 52-5860600. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek. Termin  wydania warunków - do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U. nr 123/06 poz. 858 art. 15.2) „Realizację budowy przyłączy.......zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci."

W związku z powyższym właściciel/inwestor winien wystąpić z wnioskiem do MWiK o określenie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, podając we wniosku niezbędne dane inwestycji (druk wniosku do pobrania).

Realizacja przyłącza w pasie drogi publicznej wymaga zgody zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wykonanie przyłącza należy pisemnie zgłosić do MWiK i uzyskać protokół odbioru technicznego przyłącza.

Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego i podpisaniu umowy na podstawie wniosku inwestora/właściciela MWiK nieodpłatne montuje wodomierz.

Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego inwestor/właściciel podpisuje umowę na odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonane przyłącza inwestor/właściciel musi zgłosić do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.

 

Wykonane przyłącza pozostają na majątku inwestora/właściciela posesji.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu[Wniosek o uzgodnienie projektu]151 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf)Wniosek o wydanie warunków tech. - kan. deszczowa[Wniosek o wydanie warunków tech. - kan. deszczowa]186 Kb
Pobierz plik (Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf)wniosek o wydanie warunków tech. - woda+kanalizacja sanitarna[wniosek o wydanie warunków tech. - woda+kanalizacja sanitarna]185 Kb
Pobierz plik (Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf)wniosek o zamontowanie wodomierza głównego[wniosek o zamontowanie wodomierza głównego]151 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarne~.pdf)zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego[zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego]162 Kb
Pobierz plik (Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza wodociągowego.pdf)zgłoszenie odbioru i włączenie do sieci przyłącza wodociągowego[zgłoszenie odbioru i włączenie do sieci przyłącza wodociągowego]156 Kb
Pobierz plik (Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i wykonania podłącze~.pdf)zlecenie odbioru przył. kan. deszcz. i wyk. podł. do siecu kan. deszcz.[zlecenie odbioru przył. kan. deszcz. i wyk. podł. do siecu kan. deszcz.]170 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21, wrzesień 2020 08:30

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 15:18

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 15:18


21 wrzesień 2020 08:30 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 wrzesień 2020 08:30 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i wykonania podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:29 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza wodociągowego.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:28 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Zgłoszenie odbioru i włączenia do sieci przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:27 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:26 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:25 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o uzgodnienie projektu.pdf] do dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o uzgodnienie projektu RT.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia do sieci w~.pdf] z dokumentu
21 wrzesień 2020 08:24 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia do sieci~.pdf] z dokumentu
18 wrzesień 2020 14:38 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
17 luty 2020 11:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
17 luty 2020 11:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 kwiecień 2019 09:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 kwiecień 2019 09:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
22 październik 2018 11:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
22 październik 2018 11:02 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa.pdf] do dokumentu
22 październik 2018 11:01 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych - woda + kanalizacja sanitarna.pdf] do dokumentu
22 październik 2018 10:59 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] z dokumentu
26 wrzesień 2018 12:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
26 wrzesień 2018 12:54 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o zawarcie umowy BOK.pdf] do dokumentu
26 wrzesień 2018 12:54 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o umowę_BOK.pdf] z dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] do dokumentu
26 lipiec 2018 13:46 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] z dokumentu
26 lipiec 2018 13:45 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf] do dokumentu
26 lipiec 2018 13:44 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Wniosek o wydanie warunków technicznych RT.pdf] z dokumentu
19 lipiec 2018 13:45 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2018 13:42 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 lipiec 2018 13:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 lipiec 2018 13:13 - (Alicja Stróż) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek o umowę_BOK.pdf] w dokumencie
05 lipiec 2018 13:13 - (Alicja Stróż) Modyfikacja ustawień załącznika [Wniosek na zawracie umowy.doc] w dokumencie
29 czerwiec 2018 10:15 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:15 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o wydanie warunków technicznych RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:14 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o uzgodnienie projektu RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Zmiana danych dokumentu
29 czerwiec 2018 10:13 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego i wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:12 - (Jacek Kordyś) Dodanie załącznika [Zlecenie odbioru przyłącza kanalizacyjnego i wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej RT.pdf] do dokumentu
29 czerwiec 2018 10:11 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] z dokumentu
29 czerwiec 2018 10:10 - (Jacek Kordyś) Usunięto załącznik [wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc] z dokumentu
09 październik 2017 09:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
06 październik 2017 11:39 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
13 styczeń 2014 13:49 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Wniosek na zawracie umowy.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:12 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:11 - (Alicja Stróż) Modyfikacja ustawień załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] w dokumencie
08 kwiecień 2013 08:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [Załącznik nr 2.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:06 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] z dokumentu
08 kwiecień 2013 08:05 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [zlecenie wykonania właczenia i wniosek o odbiór przyłacza kanalizacyjnego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:03 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [wniosek o zamontowanie wodomeirza głównego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:01 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [wniosek o nawiercenie i odbiór pzryłacza wodociagowego.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 08:00 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [2- Wniosek o uzgodnienie projektu.doc] do dokumentu
08 kwiecień 2013 07:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 luty 2013 11:15 - (Administrator MWiK) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:39 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:35 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [Załącznik nr 2.doc] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:34 - (Administrator) Dodanie załącznika [Załącznik nr 2.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:32 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] w dokumencie
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [6 - Warunki na wodomierz równorzedny.rtf] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:31 - (Administrator) Dodanie załącznika [7 -Warunki na wodomierze lokalowe.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:30 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o odbiór wodomierza ogrodowego.doc] do dokumentu
28 styczeń 2013 12:03 - (Administrator) Dodanie załącznika [wniosek o wydanie war.tech.-5.07.2012.doc] do dokumentu
24 styczeń 2013 10:59 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2012 13:09 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 15:18 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...