Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Dostawa włazów międzykanałowych Z-020/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-05
11:00
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-022/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-02-12
11:00
Zakup węży wysokociśnieniowych Z-050/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-09
11:00
Dostawa wodomierzy i modułów radiowych ZR-002/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-15
11:00
Remont oraz przegląd okresowy dmuchaw HV-TURBO typ KA5S GK-200 zainstalowanych na Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy Z-052/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-23
11:00
Dostawa plomb zatrzaskowych do wodomierzy Z-048/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-26
10:00
Dostawa chloru ciekłego Z-058/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-26
10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Studenckiej w Bydgoszczy wraz z przyłączami ZR-007/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-30
10:00
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-049/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-03-31
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej od ul. Jesionowej do ul. Orzeszkowej- dz. nr 42 obręb 497, dz.1/5 i 185 obręb 496 w Bydgoszczy Z-012/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-07
10:00
Remont rozdzielni zasilająco - sterującej od przepompowni przy ul. Kanarkowej Z-073/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-08
10:00
Pomiary gazów odlotowych oraz odpadów ze spalania osadów Z-057/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-09
10:00
Zakup odczynników i materiałów pomocniczych dla potrzeb Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków ZR-013/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-09
11:00
Renowacja studni głębinowych na ujęciu infiltracyjnym ZR-012/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-09
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Marii Skłodowskiej – Curie 90-92, dz. Nr 22/12, obręb 487 w Bydgoszczy Z-068/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-12
10:00
Dostawa łączników kołnierzowych, rurowych i kompensacyjnych Z-074/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-15
11:00
Dostawa wyłączników SN szt. 2 wraz z montażem ZR-021/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-16
10:00
Remont powierzchni wewnętrznych komory fermentacyjnej nr 2 na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-019/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-28
11:00
Wykonanie automatycznej kompensacji mocy biernej w rozdzielni SN w budynku pompowni III st. SUW „Czyżkówko” w Bydgoszczy ZR-023/Rb/RZ2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-04-30
10:00
Dostawa masy odsiarczającej Z-096/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-07
11:00
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i przepięciem przyłączy wodociągowych w ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy ZR-025/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-07
10:00
Dostawa rur i kształtek z PVC studni inspekcyjnych, włazów oraz pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego Z-092/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-07
11:00
Remont pokrycia dachowego na budynkach Zakładu Produkcji Wody SW-4 przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy ZR-022/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-12
10:00
Dostawa rur i kształtek z PE Z-111/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-13
11:00