Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych ZR-040/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-06-22
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 4 ZR-069/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-08
10:00
Wzmocnienie łuków dróg na terenie sztucznej infiltracji ZR-073/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-11-03
10:00
Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu ZR-088/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-11-30
11:00
"Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pałuckiej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Żmudzkiej w Bydgoszczy" Z-276/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-03
10:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej równolegle do ul. T. Gackowskiego (od ul. Bielickiej do wysokości bloku przy ul. T. Gackowskiego 3a) w Bydgoszczy Z-281/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-03
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Szwalbego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Kołłątaja w Bydgoszczy Z-279/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-03
11:00
Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Smardzowej dz. nr 255, 306/8 obręb 044 w Bydgoszczy" Z-277/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-06
10:00
"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewodów wodociągowych zasilających pijalnię wody ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy" Z-244/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-08
11:00
"Opracowanie dwóch niezależnych dokumentacji pn: Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki i ul. K. Candera w Bydgoszczy Etap I, Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Ociepki i ul. K. Candera w Bydgoszczy Etap II" Z-303/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-17
11:00
Dostawa tuszów i tonerów ZR-089/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-20
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Solnej w Bydgoszczy Z-314/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-20
11:00
Opracowanie dwóch niezależnych dokumentacji pn: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej i ul. Dąbskiej w Bydgoszczy Etap I, Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej i ul. Dąbskiej w Bydgoszczy Etap II Z-301/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-28
11:00
Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych Z-307/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-10
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. T. Ociepki oraz drodze dojazdowej od ul. T. Ociepki w Bydgoszczy Z-329/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-12
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy Z-318/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-12
11:00