Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie infiltracji ZR-047/Rb/RZ/2021 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa samochodu dostawczego typu brygadowego ZR-083/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych ZR-065/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wykonanie układu chłodzenia generatorów ozonu SW-4 ZR-050/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy ZR-051/U/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wykonanie prac geologiczno-inżynierskich oraz montaż inklinometrów w rejonie osuwiska przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy wraz ze sporządzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ZR-082/U/RZ/2021 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pijalni wód na terenie SW-1 "Las Gdański" w Bydgoszczy Z-126/U/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-052/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów i smarów Z-123/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu