Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa wodomierzy ZR-058/D/RZ/2020 Postępowanie zostało unieważnione.
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-125/D/RZ/2020 UZASADNIENIE PRAWNE unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ UZASADNIENIE FAKTYCZNE: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Remont dwóch rozdrabniarek Channel Monster ZR-010/U/RZ/2021 Postępowanie zostało unieważnione, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
Wymiana geokomórek z ułożeniem siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów na terenie Infiltracji ZR-026/Rb/RZ/2020 Postępowanie zostało unieważnione
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków FORDON w Bydgoszczy" Z-153/U/RZ/2020 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa samochodów elektrycznych typu van ZR-037/D/RZ/2020 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków Fordon ZR-057/D/RZ/2020 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.