Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie infiltracji ZR-047/Rb/RZ/2021 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pijalni wód na terenie SW-1 "Las Gdański" w Bydgoszczy Z-126/U/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modernizacja stacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-052/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów i smarów Z-123/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Remont pomieszczeń warsztatowych i biurowych w budynku transportu przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy ZR-017/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne: pkt. 13.2.10.2 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.
Rozbudowa i przebudowa układu technologicznego dopływu ścieków do Oczyszczalni FORDON w Bydgoszczy - Zadanie 1 (część 1) ZR-042/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne uzasadnienie unieważnienia: Pkt. 13.2.10.2 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne uzasadnienie unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.