Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej Z-168/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 30.09.2020r. Wykonawca: p. Pawła Montowskiego – WAGEN-MONT Paweł Montowski, Ul. Mickiewicza 8a, 87-600 Lipno Cena: 141.450,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Elbląskiej ZR-061/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 06.10.2020r. Wykonawca: Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” TOMASZ GŁOWACKI; 85-356 Bydgoszcz ul. Orna 82 Cena: 383.170,90 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szajnochy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji przy ul. Szajnochy 4 w Bydgoszczy Z-218/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 01.12.2020 r. Wykonawca: KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska, ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz. Cena: 39.667,50 zł
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-022/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 25.02.2021r. Wykonawca: RUREX Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, Ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena: 58.880,40 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stabrowskiej w Bydgoszczy ZR-005/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 29.03.2021 r., Wykonawca: (Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” Tomasz Głowacki,ul. Orna 82,85–356 Bydgoszcz. Cena: 442.161,63 zł
Dostawa hydrantów i zdrojów ulicznych Z-049/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 19.04.2021r. Wykonawca: RUREX Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, Ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena:99.153,99zł
Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy Z-045/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 28.04.2021 r. Wykonawca: Karol Podyma - Łąki Kwietne Karol Podyma, Radzików 9a/7b, 05-870 Błonie. Cena: 62.862,48 zł
Remont rozdzielni zasilająco - sterującej od przepompowni przy ul. Kanarkowej Z-073/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 27.04.2021r. Wykonawca: Elektrotechnika i Automatyka Przemysław Mateusz Gorkowski, ul. Promienista 6, 64 - 830 Margonin Cena: 59.832,12 zł
Wymiana wymurówki w piecu fluidalnym w obiekcie ITPO ZR-034/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta 05.08.2020r. Wykonawca: Polska Ceramika Ogniotrwała Serwis Spółka Akcyjna, Żarów (58-130) ul. Hutnicza 1. Cena: 3.933.540,00 zł
Wymiana przepustnicy powietrza i zasuwy nożowej w obiekcie ITPO wraz z ich dostawą ZR-042/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 19.10.2020r. Wykonawca: (AFT spółka z o.o., ul. Zielna 1, 62-002 Suchy Las) Cena: 164.328,00 zł