Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Elbląskiej ZR-061/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 06.10.2020r. Wykonawca: Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” TOMASZ GŁOWACKI; 85-356 Bydgoszcz ul. Orna 82 Cena: 383.170,90 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szajnochy na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji przy ul. Szajnochy 4 w Bydgoszczy Z-218/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 01.12.2020 r. Wykonawca: KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska, ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz. Cena: 39.667,50 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stabrowskiej w Bydgoszczy ZR-005/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 29.03.2021 r., Wykonawca: (Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” Tomasz Głowacki,ul. Orna 82,85–356 Bydgoszcz. Cena: 442.161,63 zł
Założenie łąk kwietnych na terenie SUW Czyżkówko przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy Z-045/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 28.04.2021 r. Wykonawca: Karol Podyma - Łąki Kwietne Karol Podyma, Radzików 9a/7b, 05-870 Błonie. Cena: 62.862,48 zł
Wymiana wymurówki w piecu fluidalnym w obiekcie ITPO ZR-034/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta 05.08.2020r. Wykonawca: Polska Ceramika Ogniotrwała Serwis Spółka Akcyjna, Żarów (58-130) ul. Hutnicza 1. Cena: 3.933.540,00 zł
Wymiana przepustnicy powietrza i zasuwy nożowej w obiekcie ITPO wraz z ich dostawą ZR-042/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 19.10.2020r. Wykonawca: (AFT spółka z o.o., ul. Zielna 1, 62-002 Suchy Las) Cena: 164.328,00 zł
Budowa i remont sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego i Baczyńskiego wraz z przyłączami ZR-055/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 09.11.2020r. Wykonawca: Tomasz Głowacki "INFOTRANS" Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85 - 356 Bydgoszcz, Cena: 912.674,39 zł
Dostawa pomp zatapialnych dla oczyszczalni ścieków FORDON ZR-004/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 17.03.2021r. Wykonawca: JKM Jarosław Mikołajczuk, ul. Żuławska 15, 81 - 576 Gdynia Cena: 760.140,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Połczyńskiej - Kostrzyńskiej w Bydgoszczy ZR-001/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 11.03.2021r. Wykonawca: KADA - BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85 - 188 Bydgoszcz Cena: 264.573,00 zł
Remont oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków "Fordon" Z-070/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 06.07.2020r. Wykonawca: Jarosław Rodziak, Jan Rodziak, Arkadiusz Rodziak - PPHU ELJAN s.c.; 63-130 Książ Wlkp. ul. Jana Pawła II 16 Cena: 114.890,47 zł