Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej – dz. nr 34, 29 obręb 452 w Bydgoszczy” Z-001/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 01.03.2021r. Wykonawca: Krzysztofa Tomczak - AGATOM PROJEKT INSTALACJE SANITARNE KRZYSZTOFA TOMCZAK, Łochowice, ul. Łabędzia 17, 86-065 Łochowo. Cena: 36.285,00 zł
Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych Z-266/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 25.03.2021 r. Wykonawca: KADIMEX S.A. ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa. Cena: 58.078,14 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaki w Bydgoszczy ZR-003/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 26.02.2021 r. Wykonawca: Tomasz Głowacki - „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85–356 Bydgoszcz Cena: 259.062,23 zł
Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek Z-028/D/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 04.03.2021r. Wykonawca: RUREX Sp. z o.o.; 05-816 Opacz ul. Bodycha 8 Cena: 77.202,28 zł
Dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Karmazynowej na odcinku pomiędzy ul. Tuńczykową, a ul. Karmazynową w Bydgoszczy" Z-016/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 12.03.2021 r. Wykonawca: Katarzyna Paszkowska "KP-PROJEKT" PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA PASZKOWSKA, ul. Jana Karola Chodkiewicza 24/17, 85 - 064 Bydgoszcz Cena: 37.392,00 zł
Dostawa kruszywa drogowego Z-142/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 30.07.2020r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „FACTUM” Sp. z o. o., ul. Zygmunta Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz Cena: 61.322,88zł
Wymiana geokomórek z ułożeniem siatki stalowej i obsiewem trawami na skarpach rowów na terenie Infiltracji ZR-049/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 22.09.2020r. Wykonawca: Marek Gollob Ogrody Markowe Marek Gollob, ul. Saperów 254, 85-542 Bydgoszcz Cena: 844.387,37zł
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niklowej w Bydgoszczy ZR-044/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 29.09.2020r. Wykonawca: (INŻBUD Sp. z o.o., Sp.k., ul. Budowlanych 3, 86 - 300 Grudziądz) Cena: 875.760,00 zł
Remont dachu budynku szkoleniowo-wypoczynkowego w Grzybowie przy ul. Plażowej 4 ZR-052/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 09.10.2020r. Wykonawca: Mateusz Kuźmiński - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DACH-MAX MATEUSZ KUŹMIŃSKI Bydgoszcz (85-549), ul. Komandosów 34, Cena: 306.885,00 zł
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej do działki nr 17" ZR-063/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 27.10.2020r. Wykonawca: Tomasz Bukolt - PROJCON Tomasz Bukolt ul. Bielicka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz Cena: 564.766,80 zł