Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Modernizacja przepompowni ścieków w Bydgoszczy ZR-041/Rb/RZ/2020 Dla Części 1 i 2 Umowa zawarta w dniu 17.09.2020r. Wykonawca: (GREEN3 Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85 - 744 Bydgoszcz) Cena: 285.975,00 zł - Część 1, Cena: 301.350,00 zł - Część 2
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych Z-184/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 29.09.2020r. Wykonawca: Waldemar Rudowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAR” Waldemar Rudowski, ul. Przyczółek 3, 85-436 Bydgoszcz, Cena część 1: 45.148,38 zł cena część 2: 29.117,18 zł
Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych Z-193/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 29.09.2020r. Wykonawca: RUREX Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz, Ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz Cena: 63.046,96 zł
Remont pomieszczeń w budynku wód popłucznych i pompowni I-stopnia na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy Z-211/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 26.10.2020r. Wykonawca: Tomasz Leśniarek - „BUD-DOM” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – PROJEKTOWE, TOMASZ LEŚNIAREK; 85-796 Bydgoszcz ul. W. Żemojtela 6 Cena: 99.782,25 zł
"Zagospodarowanie odpadów powstających na obiektach Zamawiającego" ZR-067/U/RZ/2020 Umowa na Część 2 zawarta w dniu 20.11.2020r. Wykonawca: Krzysztof Boniecki – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBAC” Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz Cena dla części 2:63.504,00 zł Postępowanie w zakresie Części 1 zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy. Z-219/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 07.12.2020 r. Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA „HYDROKAN PROJEKT” INŻ JAROSŁAW PAUSZEK, ul. Myśliwska 9, 86-032 Niemcz. Cena: 38.868,00 zł
Zagospodarowanie terenu po byłym magazynie na terenie SW-1 ZR-065/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 16.12.2021r. Wykonawca: Kamilla Smolińska-. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” Kamilla Smolińska Bydgoszcz (85-545) ul. Żeglarska nr 123 Cena: 606.242,98 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Opławiec – dz. nr 11/1, 10/1, 9/1, 8/4, 7/3, 6/1, 6/5 obręb 296 w Bydgoszczy. Z241/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 22.12.2020 r. Wykonawca: (Katarzyna Paszkowska - „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska, ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz). Cena: 41.205,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Trybowskiego, Matki Teresy z Kalkuty, Pod Skarpą w Bydgoszczy ZR-078/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 29.12.2020r. Wykonawca: INVESTKAN SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz Cena: 552.235,35 zł
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego Z-269/D/RZ/2020 Umowa dla części 1 i 2 zamówienia zawarta w dniu 18.01.2021r. Wykonawca: Anna Białobrzycka – Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno Cena część 1 : 93.131,68zł Cena część 2 : 66.865,69zł