Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wierchowej w Bydgoszczy ZR-079/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 16.12.2020r. Wykonawca: Krzysztof Paliński – PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE FORKAN KRZYSZTOF PALIŃSKI; 85-793 Bydgoszcz ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 55 Cena: 184.217,10 zł
"Ubezpieczenia majątkowe – mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. w latach 2021-2022" ZR-074/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 29.12.2020r. Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 24 Cena: 1.318.368,66zł
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 2 ZR-082/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 25.01.2021r. Wykonawca: Mariusz Prymula- ERGOPROJEKT Mariusz Prymula 89-100 Nakło nad Notecią Paterek, os. J. Sobieskiego 14/10 Cena: 29.520,00 zł
Dokumentacja projektowa dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stromej na odcinku od Placu Poznańskiego do ul. Orlej w Bydgoszczy Z-006/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 19.02.2021r. Wykonawca: Katarzyna Paszkowska - „KP-PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA PASZKOWSKA; 85-064 Bydgoszcz ul. Jana Karola Chodkiewicza 24/17 Cena: 32.226,00 zł
Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. Bydgoszczy ZR-006/U/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 15.03.2021r. Wykonawca: Dariusz Brzeziński – Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych AQUACLEAR Dariusz Brzeziński; 67-100 Nowa Sól ul. Królowej Jadwigi 24 Cena: 432.298,88 zł
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kutrowej w Bydgoszczy ZR-011/Rb/RZ/2021 Umowa zawarta w dniu 16.04.2021r. Wykonawca: „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85–356 Bydgoszcz Cena: 197.895,81 zł
Dostawa masy odsiarczającej Z-112/D/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 24.07.2020r. Wykonawca: (Edward Kania - EKOWAVE Edward Kania Pisarzowice ul. Słoneczna 2, 55-330 Miękinia) Cena: 60.885,00 zł
Wymiana węgla aktywnego i utylizacja węgla zużytego ZR-039/U/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 03.08.2020r. Wykonawca: JACOBI CARBONS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski Cena: 2.183.771,52 zł
Dostawa samochodów elektrycznych typu van ZR-051/D/RZ/2020 Dla Części 1 Umowa zawarta w dniu 26.08.2020r. Wykonawca: (Yama Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 28, 86 - 031 Osielsko) Cena: 495.281,17 zł Dla Części 2 postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne - pkt. 13.2.10.1 SIWZ. uzasadnienie faktyczne - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego poletka magazynowania osadów pościekowych na Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy ZR-040/Rb/RZ/2020 Umowa zawarta w dniu 30.09.2020r. Wykonawca: Dolnośląskie Centrum Informatyki Spółką z o.o., Wrocław (54-204), ul. Legnicka 52, Cena: 231.855,00 zł