Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych ZR-091/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-26
10:00
Remont w obiektach na terenie ujęcia wody „Czyżkówko” przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy” ZR-090/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-31
11:00
Zakup przepływomierza do pomiaru ścieków w kanałach sanitarnych i deszczowych Z-004/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-31
11:00
Naprawy punktowe kanalizacji ZR-086/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-01
10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piziewicza w Bydgoszczy wraz z przyłączami – działki nr 7/36, 7/37, 7/42 Z-002/Rb/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-01
11:00
Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się w kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz ZR-001/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-01
11:00
„Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon”” ZR-003/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-03
11:00