Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Dostawa kruszywa drogowego Z-238/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-01
11:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz ZR-060/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-06
10:00
Dostawa zasuwek, opasek do nawierceń i trzpieni teleskopowych Z-239/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-06
10:00
Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-064/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-07
11:00
Renowacja kanalizacji deszczowych i sanitarnych w ulicach: Fordońska, Gierczak, 11 Listopada-Jarzębinowa, Sułkowskiego, Tucholska, Wejherowska, Szczytowa, Unii Lubelskiej, Malinowa, Łochowska, Konopna, Jaskółcza, Grodzka-Bernardyńska, Smukalska, Ziębia w ZR-066/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-08
10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 4 ZR-069/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-08
10:00