Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy ZR-026/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-18
10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej Z-099/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-19
10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tuchołkowej- Wyzwolenia w Bydgoszczy ZR-027/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-21
12:00
Dostawa rur i kształtek ocynkowanych do instalacji wodociągowych Z-112/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-24
11:00
Remont układu zasilania i sterowania zagęszczarek osadu – oczyszczalnia ścieków Fordon ZR-028/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-24
10:00
Remont pokrycia dachowego na budynkach Oczyszczalni Ścieków Fordon przy ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 74 a w Bydgoszczy ZR-029/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-05-24
11:00