Inne przetargi
Pokazowy system zagospodarowania wód opadowych w oparciu o zielono - niebieską infrastrukturę dla budynku Pałacyku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy w ramach projektu CWC Obieg Wody w Mieście

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w dniu 09.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Pokazowy system zagospodarowania wód opadowych w oparciu o zielono - niebieską infrastrukturę dla budynku Pałacyku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy w ramach projektu CWC Obieg Wody w Mieście”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 UPZP, na elektronicznej platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/482132

Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Drukuj

informację wytworzył: Przemysław Mikołajczyk

za treść odpowiada: Przemysław Mikołajczyk

ostatnia modyfikacja: czwartek, 15, lipiec 2021 14:46

data wytworzenia: czwartek, 15, lipiec 2021 14:46

opublikowano: czwartek, 15, lipiec 2021 14:46


15 lipiec 2021 14:46 - (Przemysław Mikołajczyk) Dodanie dokumentu